2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Spandelstorp m.fl.

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Spandelstorp m.fl. - kontakta

Valnämnden i Karlskrona kommun

http://www.karlskrona.se

0455-321926

Spandelstorps skola

Matsalen
Spandelstorpsvägen 5
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se