2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Hörvik m fl

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Hörvik m fl - kontakta

Valnämnden i Sölvesborgs kommun

http://www.solvesborg.se

0456-81 61 81

Hörviks skola

Matsalen
Bollvägen 6
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se