2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Vässingö/Röda Holme

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Vässingö/Röda Holme - kontakta

Valnämnden i Kungsbacka kommun

http://www.kungsbacka.se

0300-83 40 00

Fjordskolan

Fjordskärssalen
Slupvägen 2
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

Lokalen är handikappanpassad.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se