2019-05-27 11:54:23

Rösta i vallokal - Järpen

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Har du frågor om röstningen i Järpen - kontakta

Valnämnden i Åre kommun

http://www.are.se

076-828 33 23

Församlingsgården

Spisrummet
Kyrkvägen 2, Järpen
Öppet på valdagen 26 maj 2019
kl. 8-21

Rullstolsramp finns vid huvudingång. Handikapp toalett finns i anslutning till lokalen.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se