2019-05-30 15:46:21

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Värmdö

22,06%
11,46%
4,38%
7,67%
17,97%
5,13%
14,42%
14,59%
0,56%
0,55%
1,20%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 60,34%
+6,38
2014: 53,96%

Röstfördelning - kommun Värmdö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4226 22,06% +1204 +2,24 3022 19,82%
C Centerpartiet 2196 11,46% +1436 +6,48 760 4,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 839 4,38% -1021 -7,82 1860 12,20%
KD Kristdemokraterna 1469 7,67% +774 +3,11 695 4,56%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3442 17,97% +960 +1,69 2482 16,28%
V Vänsterpartiet 983 5,13% +309 +0,71 674 4,42%
MP Miljöpartiet de gröna 2763 14,42% -399 -6,31 3162 20,73%
SD Sverigedemokraterna 2795 14,59% +1509 +6,16 1286 8,43%
FI Feministiskt initiativ 108 0,56% -748 -5,05 856 5,61%
PP Piratpartiet 106 0,55% -206 -1,49 312 2,05%
ÖVR Övriga anmälda partier 230 1,20% +89 +0,28 141 0,92%
  Giltiga röster 19157 100,00% +3907   15250 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,02% +4 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 105 0,54% -54 -0,49 159 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 31 0,16% +27 +0,13 4 0,03%
VDT Valdeltagande 19297 60,34% +3884 +6,38 15413 53,96%
  Antal röstberättigade 31978   +3415   28563  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Värmdö

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,84% 9,67% 2,67% 5,56% 16,46% 4,32% 9,47% 27,37% 0,21% 0,21% 1,23%   0,82%   52,74%
25,15% 6,29% 3,34% 8,06% 16,70% 4,32% 12,38% 21,22% 0,59% 0,39% 1,57%   0,97%   54,39%
20,63% 9,85% 3,28% 11,25% 15,47% 6,21% 14,54% 16,53% 0,12% 0,23% 1,88% 0,12% 0,70% 0,23% 52,56%
11,24% 6,72% 2,84% 6,33% 30,49% 8,27% 14,60% 15,89% 0,90% 1,42% 1,29%   0,77%   51,25%
14,34% 9,69% 2,20% 6,33% 26,74% 9,56% 15,76% 12,14% 1,16% 0,39% 1,68%   0,77% 0,38% 53,56%
9,91% 5,69% 3,85% 3,67% 28,99% 9,54% 11,19% 22,02% 1,10% 1,47% 2,57%   0,91% 0,18% 40,43%
14,42% 11,78% 4,50% 5,12% 22,64% 5,74% 25,89% 7,44% 1,40% 0,47% 0,62%   0,92%   66,09%
15,97% 8,37% 4,65% 5,74% 22,33% 7,75% 17,83% 15,19% 0,47% 0,62% 1,09%   0,46% 0,15% 55,14%
21,10% 18,52% 6,17% 11,15% 12,01% 1,72% 16,12% 12,18% 0,51%   0,51%   0,51% 0,34% 62,89%
19,62% 12,25% 4,89% 5,52% 21,60% 6,02% 20,33% 7,22% 1,20% 0,35% 0,99%   0,77% 0,21% 56,99%
29,11% 18,87% 5,64% 8,75% 11,28% 3,22% 14,61% 7,94% 0,35%   0,23%   0,11% 0,11% 67,41%
20,59% 12,44% 4,07% 6,79% 24,21% 5,20% 12,67% 11,76% 0,90% 0,90% 0,45%   0,45% 0,67% 53,21%
23,01% 11,75% 5,96% 7,28% 23,51% 3,81% 15,23% 7,45% 0,17%   1,82%   0,33%   63,86%
24,17% 13,98% 4,98% 8,41% 16,35% 2,84% 12,91% 14,57% 0,24% 0,36% 1,18%   0,47% 0,24% 63,96%
22,78% 11,32% 4,01% 8,31% 16,62% 4,01% 11,32% 19,48% 0,29% 0,57% 1,29%   0,57% 0,14% 55,84%
34,51% 11,29% 4,33% 5,91% 13,12% 2,76% 11,81% 14,83% 0,39%   1,05%     0,13% 59,61%
21,41% 9,32% 4,66% 9,70% 16,25% 5,29% 16,12% 14,48% 0,76% 0,63% 1,39%   0,38%   57,38%
20,78% 12,25% 5,89% 6,98% 14,26% 5,89% 11,63% 19,84% 0,31% 0,93% 1,24%   1,07%   54,29%
30,14% 11,17% 4,43% 10,28% 10,99% 4,08% 9,75% 18,09%   0,18% 0,89%   0,18% 0,35% 53,95%
21,63% 10,76% 4,18% 9,20% 13,17% 6,79% 13,27% 17,45% 0,73% 0,52% 2,30%   0,52%   57,67%
18,53% 6,92% 2,90% 7,37% 24,55% 5,80% 11,83% 19,87% 0,22% 0,67% 1,34%   1,32% 0,22% 48,92%
30,66% 14,53% 5,84% 8,81% 12,47% 1,49% 15,79% 9,04% 0,11% 0,69% 0,57%   0,34% 0,11% 69,46%
21,78% 9,44% 2,78% 8,89% 18,44% 3,22% 11,44% 22,56% 0,33% 0,44% 0,67%   0,33% 0,11% 55,73%
26,26% 16,17% 5,56% 7,12% 14,23% 4,14% 13,20% 11,64% 0,26% 0,65% 0,78%   0,51%   68,94%
29,49% 12,60% 4,56% 8,45% 12,47% 2,82% 10,99% 15,95% 0,54% 1,07% 1,07% 0,27% 0,13%   56,87%
20,08% 10,88% 4,45% 7,32% 17,90% 7,81% 15,33% 12,56% 0,79% 1,29% 1,58% 0,10% 0,39% 0,59%  
Värmdö 22,06% 11,46% 4,38% 7,67% 17,97% 5,13% 14,42% 14,59% 0,56% 0,55% 1,20% 0,02% 0,54% 0,16% 60,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Värmdö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 87 0,45% +87 +0,45    
DjuP Djurens parti 45 0,23% +19 +0,06 26 0,17%
MED Medborgerlig Samling 30 0,16% +30 +0,16    
PV Partiet Vändpunkt 24 0,13% +24 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 8 0,04% +8 +0,04    
DD Direktdemokraterna 5 0,03% +5 +0,03    
ViS Vi Socialkonservativa 5 0,03% +5 +0,03    
BASIP Basinkomstpartiet 4 0,02% +4 +0,02    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,02% +4 +0,02    
  Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 16 0,08% -98 -0,66 114 0,75%
  Totalt övriga partier 230 1,20% +89 +0,28 141 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Värmdö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 8
Nordiska motståndsrörelsen 4
Mjölbypartiet 3
Äkta demokrati 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se