2019-05-30 14:50:29

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Sundbyberg

17,79%
11,38%
5,47%
6,62%
20,64%
9,26%
15,41%
10,57%
0,86%
0,87%
1,13%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,49%
+0,92
2014: 53,57%

Röstfördelning - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3475 17,79% +1114 +3,51 2361 14,28%
C Centerpartiet 2223 11,38% +1509 +7,06 714 4,32%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1069 5,47% -630 -4,80 1699 10,28%
KD Kristdemokraterna 1294 6,62% +675 +2,88 619 3,74%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4032 20,64% +493 -0,77 3539 21,40%
V Vänsterpartiet 1810 9,26% +466 +1,14 1344 8,13%
MP Miljöpartiet de gröna 3010 15,41% -280 -4,49 3290 19,90%
SD Sverigedemokraterna 2066 10,57% +857 +3,26 1209 7,31%
FI Feministiskt initiativ 169 0,86% -901 -5,61 1070 6,47%
PP Piratpartiet 170 0,87% -369 -2,39 539 3,26%
ÖVR Övriga anmälda partier 220 1,13% +70 +0,22 150 0,91%
  Giltiga röster 19538 100,00% +3004   16534 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,03% +5 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 109 0,55% +7 -0,06 102 0,61%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,11% +6 +0,02 16 0,10%
VDT Valdeltagande 19674 54,49% +3022 +0,92 16652 53,57%
  Antal röstberättigade 36103   +5019   31084  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sundbyberg

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,80% 13,91% 5,75% 5,40% 17,59% 6,67% 15,06% 11,72% 0,80% 0,92% 1,38%   0,46% 0,11% 57,26%
19,25% 10,42% 5,79% 6,80% 18,96% 8,54% 16,93% 10,27% 0,87% 0,58% 1,59%   0,72% 0,14% 52,41%
18,09% 10,61% 4,48% 7,62% 21,82% 8,07% 15,40% 11,36% 0,45% 0,75% 1,35%   0,74%   54,27%
17,38% 14,02% 4,11% 6,17% 18,88% 8,22% 17,38% 10,84% 0,93% 0,93% 1,12%   0,74%   51,88%
18,32% 10,47% 5,57% 7,28% 20,71% 7,74% 17,29% 10,81% 1,02% 0,34% 0,46%   0,34% 0,11% 62,31%
17,92% 12,83% 6,10% 6,86% 19,19% 8,26% 16,65% 10,04% 0,76% 0,38% 1,02% 0,25% 0,63% 0,13% 57,24%
17,17% 13,06% 5,37% 5,37% 20,39% 10,38% 13,60% 10,38% 2,15% 0,72% 1,43%       53,44%
20,86% 11,33% 7,15% 5,96% 17,59% 6,41% 19,82% 8,94% 0,30% 0,60% 1,04%   0,45%   63,64%
24,11% 15,09% 7,40% 10,06% 13,31% 5,33% 15,38% 7,69% 0,44% 0,30% 0,89%   0,88%   63,92%
8,31% 4,65% 3,32% 4,98% 33,22% 13,62% 11,30% 15,61% 1,33% 1,00% 2,66%   0,66%   30,51%
10,54% 3,51% 4,32% 5,68% 33,24% 18,38% 12,70% 8,65% 0,81% 1,08% 1,08%   0,27% 0,80% 33,91%
10,78% 2,29% 3,59% 3,92% 33,66% 17,65% 13,40% 13,07%   1,31% 0,33%     1,61% 28,58%
17,54% 10,57% 4,99% 4,65% 22,07% 11,03% 13,94% 12,08% 0,46% 1,05% 1,63%   0,58% 0,12% 54,84%
19,68% 13,51% 4,54% 8,22% 20,22% 6,38% 14,59% 10,05% 0,76% 0,86% 1,19%   0,54% 0,11% 60,14%
25,49% 14,02% 6,49% 10,78% 17,84% 2,67% 13,67% 8,34% 0,23% 0,23% 0,23%   0,80% 0,11% 69,29%
19,71% 11,97% 6,57% 6,72% 18,98% 7,45% 14,60% 11,24% 0,88% 1,02% 0,88%   0,29%   59,12%
23,04% 15,89% 7,41% 7,68% 18,13% 3,75% 14,02% 7,68% 1,07% 0,63% 0,71%   0,36%   62,86%
12,02% 10,56% 6,38% 6,19% 20,04% 14,03% 17,30% 8,38% 2,19% 1,64% 1,28%   0,72% 0,18% 38,39%
14,31% 6,90% 5,22% 6,57% 20,20% 14,98% 17,00% 10,61% 1,68% 1,85% 0,67%   0,83%   40,28%
10,42% 7,10% 3,55% 4,21% 27,49% 19,29% 13,08% 11,09% 1,33% 1,77% 0,67%   0,88%   40,12%
11,66% 3,59% 3,81% 5,61% 28,48% 17,71% 14,13% 12,78% 0,67% 0,67% 0,90%   0,67%   35,75%
22,48% 15,86% 6,72% 4,62% 17,02% 7,67% 18,80% 4,94% 0,74% 0,42% 0,74%   0,31% 0,21% 55,22%
18,85% 12,20% 3,99% 7,54% 23,73% 7,32% 12,86% 9,31% 1,33% 0,67% 2,22% 0,44% 0,88%   43,07%
12,13% 10,40% 6,19% 5,45% 26,24% 9,65% 15,35% 10,64% 1,24% 1,49% 1,24%   0,25% 0,25% 43,15%
11,34% 6,21% 2,83% 5,40% 24,43% 11,88% 13,77% 20,51% 0,81% 1,48% 1,35%   0,40%   52,80%
21,05% 12,90% 6,28% 6,11% 17,15% 10,36% 12,39% 11,38% 0,17% 0,85% 1,36%   0,34%   52,67%
18,11% 14,33% 5,78% 5,44% 19,89% 8,33% 16,00% 9,78% 0,44% 1,00% 0,89%   0,22%   66,42%
10,19% 6,00% 3,00% 7,50% 24,29% 14,99% 14,24% 15,89% 1,05% 1,65% 1,20%   1,04%   44,28%
16,18% 11,99% 5,85% 7,70% 17,25% 8,87% 18,23% 10,04% 1,07% 0,78% 2,05% 0,10% 0,96% 0,29%  
Sundbyberg 17,79% 11,38% 5,47% 6,62% 20,64% 9,26% 15,41% 10,57% 0,86% 0,87% 1,13% 0,03% 0,55% 0,11% 54,49%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sundbyberg

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 97 0,50% +97 +0,50    
MED Medborgerlig Samling 33 0,17% +33 +0,17    
PV Partiet Vändpunkt 26 0,13% +26 +0,13    
DjuP Djurens parti 18 0,09% -27 -0,18 45 0,27%
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,06% +11 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 8 0,04% +8 +0,04    
ViS Vi Socialkonservativa 8 0,04% +8 +0,04    
DD Direktdemokraterna 5 0,03% +5 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 11 0,06% -92 -0,57 103 0,62%
  Totalt övriga partier 220 1,13% +70 +0,22 150 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sundbyberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Nordiska motståndsrörelsen 4
Enhet 3
Mjölbypartiet 2
Volt Sverige 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se