2019-05-29 15:35:49

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Älmhult

15,71%
12,53%
2,31%
9,67%
26,07%
4,00%
9,02%
18,76%
0,57%
0,65%
0,71%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,45%
+5,80
2014: 48,65%

Röstfördelning - kommun Älmhult

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 994 15,71% +215 +1,99 779 13,71%
C Centerpartiet 793 12,53% +146 +1,14 647 11,39%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 146 2,31% -204 -3,85 350 6,16%
KD Kristdemokraterna 612 9,67% +170 +1,89 442 7,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1650 26,07% +96 -1,28 1554 27,36%
V Vänsterpartiet 253 4,00% -1 -0,47 254 4,47%
MP Miljöpartiet de gröna 571 9,02% -100 -2,79 671 11,81%
SD Sverigedemokraterna 1187 18,76% +480 +6,31 707 12,45%
FI Feministiskt initiativ 36 0,57% -137 -2,48 173 3,05%
PP Piratpartiet 41 0,65% -43 -0,83 84 1,48%
ÖVR Övriga anmälda partier 45 0,71% +26 +0,38 19 0,33%
  Giltiga röster 6328 100,00% +648   5680 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 59 0,92% -2 -0,14 61 1,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,05% +2 +0,03 1 0,02%
VDT Valdeltagande 6390 54,45% +648 +5,80 5742 48,65%
  Antal röstberättigade 11735   -68   11803  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Älmhult

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,64% 5,98% 2,69% 6,73% 27,95% 4,33% 12,26% 20,33% 0,30% 0,75% 1,05%   0,30%   47,45%
15,32% 10,81% 1,77% 7,07% 30,06% 4,72% 7,66% 20,83% 0,59% 0,39% 0,79%   1,17%   50,69%
19,27% 8,98% 2,60% 8,85% 29,30% 4,30% 9,64% 15,23% 0,52% 1,04% 0,26%   1,79% 0,13% 51,75%
13,33% 14,69% 0,91% 12,19% 18,34% 3,87% 5,24% 28,82% 1,25% 0,46% 0,91%   1,46%   57,34%
8,14% 6,21% 1,93% 7,92% 44,54% 7,28% 7,28% 13,70% 0,64% 1,28% 1,07%   0,85%   42,66%
13,92% 21,65% 1,89% 11,17% 13,40% 3,44% 6,87% 25,95% 0,34% 0,69% 0,69%   0,51% 0,17% 56,29%
20,02% 10,73% 3,22% 12,28% 26,82% 1,79% 12,87% 10,97% 0,24% 0,24% 0,83%   1,06%   59,09%
16,67% 13,64% 4,04% 10,23% 25,25% 3,79% 11,24% 13,26% 0,63% 0,76% 0,51%   0,25% 0,13% 59,55%
13,60% 18,98% 0,75% 8,37% 27,20% 3,74% 5,08% 21,08% 0,45% 0,30% 0,45%   0,89%   51,02%
14,84% 12,90% 4,52% 9,03% 20,00% 5,81% 16,13% 14,19% 0,65% 1,29% 0,65%        
Älmhult 15,71% 12,53% 2,31% 9,67% 26,07% 4,00% 9,02% 18,76% 0,57% 0,65% 0,71%   0,92% 0,05% 54,45%

Röstfördelning övriga partier - kommun Älmhult

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 14 0,22% +14 +0,22    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,09% +6 +0,09    
PV Partiet Vändpunkt 6 0,09% +6 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,08% +5 +0,08    
MED Medborgerlig Samling 5 0,08% +5 +0,08    
DD Direktdemokraterna 3 0,05% +3 +0,05    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,03% +2 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,02% +1 +0,02    
DjuP Djurens parti     -2 -0,04 2 0,04%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 3 0,05% -14 -0,25 17 0,30%
  Totalt övriga partier 45 0,71% +26 +0,38 19 0,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Älmhult

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Blankt 1
Mjölbypartiet 1
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se