2019-05-30 14:39:53

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Staffanstorp

23,53%
10,26%
5,76%
8,49%
20,26%
2,62%
9,18%
18,08%
0,46%
0,50%
0,85%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 61,21%
+7,56
2014: 53,64%

Röstfördelning - kommun Staffanstorp

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2531 23,53% +521 +0,83 2010 22,70%
C Centerpartiet 1104 10,26% +503 +3,48 601 6,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 620 5,76% -350 -5,19 970 10,96%
KD Kristdemokraterna 913 8,49% +534 +4,21 379 4,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2179 20,26% +423 +0,42 1756 19,84%
V Vänsterpartiet 282 2,62% +29 -0,24 253 2,86%
MP Miljöpartiet de gröna 987 9,18% -270 -5,02 1257 14,20%
SD Sverigedemokraterna 1945 18,08% +876 +6,01 1069 12,08%
FI Feministiskt initiativ 50 0,46% -230 -2,70 280 3,16%
PP Piratpartiet 54 0,50% -172 -2,05 226 2,55%
ÖVR Övriga anmälda partier 91 0,85% +39 +0,26 52 0,59%
  Giltiga röster 10756 100,00% +1903   8853 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,01% +1 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 86 0,79% -22 -0,41 108 1,20%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,04% -6 -0,07 10 0,11%
VDT Valdeltagande 10847 61,21% +1876 +7,56 8971 53,64%
  Antal röstberättigade 17722   +998   16724  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Staffanstorp

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,24% 6,66% 5,87% 7,83% 25,46% 1,31% 7,57% 21,67% 0,26% 0,13%     0,90% 0,13% 59,54%
19,97% 7,77% 5,95% 9,60% 24,24% 1,37% 9,60% 19,97% 0,15%   1,37% 0,15% 0,30% 0,15% 49,81%
25,37% 9,85% 4,03% 11,04% 19,10% 3,43% 6,27% 19,85% 0,45% 0,60%     0,89%   56,90%
16,42% 4,24% 3,32% 8,12% 26,01% 4,61% 7,93% 27,12% 0,18% 0,92% 1,11%   0,73%   37,42%
26,81% 6,77% 4,52% 7,34% 21,92% 2,07% 5,17% 23,71% 0,09% 0,56% 1,03%   0,93%   53,20%
24,96% 8,46% 4,30% 9,04% 22,24% 1,43% 7,17% 20,52% 0,72% 0,14% 1,00%   0,85%   50,11%
24,69% 12,20% 8,47% 7,47% 19,38% 3,23% 11,77% 10,98% 0,65% 0,43% 0,72%   0,71%   67,91%
13,83% 14,47% 3,22% 7,40% 12,86% 7,07% 13,50% 21,22% 1,93% 1,61% 2,89%   0,64%   51,40%
22,30% 18,32% 3,97% 10,38% 8,61% 1,99% 9,71% 23,18% 0,66% 0,44% 0,44%   1,31%   61,86%
26,78% 8,22% 5,22% 11,11% 22,78% 1,00% 7,33% 15,89% 0,33% 0,78% 0,56%   0,66%   56,34%
25,51% 9,23% 5,64% 7,31% 23,97% 1,41% 6,79% 18,85% 0,26% 0,26% 0,77%   0,64%   58,67%
19,71% 14,92% 4,42% 11,60% 11,79% 3,13% 7,92% 25,41% 0,18%   0,92%   0,73%   59,33%
23,53% 14,70% 8,40% 7,70% 18,46% 3,15% 14,35% 8,22% 0,44% 0,52% 0,52%   0,61%   65,90%
23,84% 10,61% 6,67% 5,84% 18,12% 4,05% 11,92% 15,14% 0,95% 1,07% 1,79%   1,29% 0,23%  
Staffanstorp 23,53% 10,26% 5,76% 8,49% 20,26% 2,62% 9,18% 18,08% 0,46% 0,50% 0,85% 0,01% 0,79% 0,04% 61,21%

Röstfördelning övriga partier - kommun Staffanstorp

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 41 0,38% +41 +0,38    
MED Medborgerlig Samling 21 0,20% +21 +0,20    
PV Partiet Vändpunkt 12 0,11% +12 +0,11    
SKÅ SKÅNEPARTIET 7 0,07% +7 +0,07    
DjuP Djurens parti 5 0,05% -13 -0,16 18 0,20%
DD Direktdemokraterna 3 0,03% +3 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -33 -0,37 33 0,37%
  Totalt övriga partier 91 0,85% +39 +0,26 52 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Staffanstorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se