2019-05-30 12:06:56

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Kungsbacka

25,70%
11,28%
4,84%
12,10%
13,92%
2,97%
10,16%
17,15%
0,43%
0,39%
1,06%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 62,07%
+8,48
2014: 53,59%

Röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9850 25,70% +2808 +3,00 7042 22,70%
C Centerpartiet 4324 11,28% +2052 +3,96 2272 7,32%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1855 4,84% -3137 -11,25 4992 16,09%
KD Kristdemokraterna 4636 12,10% +2599 +5,53 2037 6,57%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5333 13,92% +1245 +0,74 4088 13,18%
V Vänsterpartiet 1140 2,97% +185 -0,10 955 3,08%
MP Miljöpartiet de gröna 3893 10,16% -599 -4,32 4492 14,48%
SD Sverigedemokraterna 6571 17,15% +3495 +7,23 3076 9,92%
FI Feministiskt initiativ 165 0,43% -1114 -3,69 1279 4,12%
PP Piratpartiet 151 0,39% -376 -1,30 527 1,70%
ÖVR Övriga anmälda partier 405 1,06% +145 +0,22 260 0,84%
  Giltiga röster 38323 100,00% +7303   31020 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18 0,05% +18 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 265 0,69% -34 -0,27 299 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,04% +5 +0,01 10 0,03%
VDT Valdeltagande 38621 62,07% +7292 +8,48 31329 53,59%
  Antal röstberättigade 62223   +3758   58465  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Kungsbacka

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,64% 12,28% 3,59% 11,12% 16,22% 3,48% 14,48% 20,86% 0,35% 0,46% 1,51%   1,15%   63,44%
23,88% 12,88% 3,62% 8,97% 14,47% 3,33% 11,29% 18,38% 0,72% 0,58% 1,88%   0,86% 0,14% 54,70%
34,94% 10,90% 5,27% 15,46% 6,79% 0,80% 8,49% 15,64% 0,36% 0,27% 1,07%   0,09%   71,02%
18,29% 11,28% 2,46% 12,45% 21,66% 3,37% 9,86% 18,81% 0,39% 0,39% 1,04%   1,03% 0,13% 50,03%
14,68% 15,48% 2,41% 11,70% 15,37% 4,13% 9,52% 23,85% 0,92% 0,34% 1,61%   0,57%   54,17%
20,09% 13,45% 2,78% 6,96% 13,76% 3,71% 9,89% 27,82% 0,46% 0,46% 0,62% 0,15% 1,07%   54,00%
22,01% 10,18% 6,11% 9,80% 19,59% 3,05% 13,49% 13,74% 0,51% 0,64% 0,89%   0,51%   66,55%
36,66% 12,31% 6,02% 11,77% 9,52% 1,71% 8,00% 12,76% 0,09%   1,17%   0,45%   61,16%
21,11% 15,56% 5,31% 13,09% 13,83% 3,58% 11,23% 14,20% 0,12% 0,25% 1,73%   0,86%   59,46%
11,37% 16,08% 3,66% 11,24% 17,12% 5,23% 8,89% 24,05% 0,65% 0,92% 0,78%   0,65%   53,92%
33,77% 9,62% 6,77% 14,60% 9,46% 1,71% 9,38% 13,70% 0,08% 0,16% 0,73%   0,24% 0,08% 66,99%
13,61% 18,85% 2,12% 10,86% 11,49% 4,24% 8,61% 28,09% 0,50% 0,75% 0,87% 0,37% 1,35%   58,84%
22,71% 7,75% 5,11% 12,15% 17,61% 3,52% 8,80% 20,42% 0,18% 0,18% 1,58%   0,35%   52,68%
18,48% 8,36% 4,25% 15,54% 17,30% 4,25% 9,97% 19,79% 0,44% 0,59% 1,03%   0,73% 0,15% 57,62%
20,91% 19,86% 3,31% 10,80% 10,80% 2,26% 8,54% 21,43% 0,87% 0,35% 0,87%   1,54%   59,31%
23,87% 10,48% 4,64% 10,61% 19,10% 3,98% 11,14% 14,72% 0,27% 0,80% 0,40%   0,26%   62,53%
16,93% 9,26% 4,37% 12,04% 21,16% 4,23% 10,32% 19,05% 0,66% 0,40% 1,59%   1,30% 0,26% 51,23%
25,55% 8,76% 3,83% 11,86% 15,33% 3,28% 8,76% 19,89% 0,55% 1,09% 1,09%   0,36%   48,89%
25,73% 9,77% 5,51% 11,22% 17,31% 3,29% 9,28% 15,28% 0,68% 0,29% 1,64%   0,67%   63,90%
34,63% 10,71% 5,52% 15,15% 9,85% 1,95% 8,98% 11,80%   0,87% 0,54%   0,22%   67,49%
36,41% 10,94% 8,61% 15,52% 5,56% 1,08% 8,97% 11,75% 0,45% 0,27% 0,45%   0,36% 0,18% 72,00%
34,43% 8,12% 5,34% 13,98% 8,12% 1,44% 11,20% 15,72% 0,21% 0,41% 1,03%   0,51% 0,10% 65,09%
34,83% 10,62% 3,94% 12,81% 11,28% 2,52% 7,12% 16,21% 0,11% 0,22% 0,33%   0,65%   59,87%
30,80% 10,86% 5,94% 12,21% 11,53% 1,79% 9,07% 16,01% 0,22% 0,34% 1,23% 0,11% 0,67%   62,15%
28,32% 10,27% 4,15% 13,59% 13,90% 1,24% 9,75% 17,63% 0,10% 0,31% 0,73% 0,10% 0,62%   62,36%
45,29% 8,16% 7,36% 13,62% 5,46% 1,35% 7,05% 10,93% 0,24% 0,08% 0,48% 0,16% 0,39%   73,75%
36,32% 8,63% 7,05% 12,95% 8,42% 0,95% 7,89% 16,42% 0,32% 0,21% 0,84%   0,31%   66,23%
19,32% 8,05% 2,86% 8,94% 22,18% 3,04% 13,24% 19,50% 0,72% 0,89% 1,25% 0,35% 1,92%   57,20%
26,39% 13,47% 4,76% 8,98% 16,46% 2,45% 11,97% 13,47% 0,27% 0,68% 1,09%   0,54%   58,88%
21,60% 15,17% 3,28% 11,65% 14,93% 2,18% 12,14% 17,72% 0,24% 0,24% 0,85%   0,96%   57,66%
22,02% 14,78% 2,26% 9,50% 11,46% 3,77% 10,71% 21,87% 0,15% 0,75% 2,71% 0,15% 0,45%   58,36%
24,82% 10,67% 3,60% 15,23% 12,35% 3,96% 9,83% 17,63% 0,48% 0,60% 0,84%   0,12%   58,89%
27,14% 12,09% 4,73% 13,19% 13,85% 2,42% 11,65% 13,41% 0,66% 0,22% 0,66%   0,44%   66,62%
26,42% 7,78% 4,79% 11,76% 18,54% 2,09% 8,08% 19,54% 0,40% 0,10% 0,50%   0,30% 0,10% 59,24%
10,93% 5,39% 2,77% 10,10% 27,25% 6,78% 8,71% 23,51% 1,11% 0,69% 2,77%   1,49% 0,27% 45,89%
27,77% 10,87% 6,13% 13,24% 10,67% 3,16% 12,35% 14,82% 0,49% 0,30% 0,20%   1,17%   61,69%
24,65% 10,78% 4,59% 12,49% 13,45% 3,95% 9,61% 18,46% 0,32% 0,53% 1,17% 0,42% 0,63%   54,46%
20,45% 8,68% 7,00% 12,18% 19,75% 3,36% 11,20% 15,97% 0,42% 0,56% 0,42% 0,14% 0,83% 0,14% 57,76%
23,24% 9,51% 4,86% 10,81% 18,38% 3,24% 10,49% 17,08% 0,43% 0,11% 1,84% 0,11% 0,86% 0,11% 51,71%
14,21% 11,77% 4,06% 7,98% 19,35% 4,60% 11,10% 24,63% 0,14% 0,14% 2,03%   1,20%   56,16%
27,16% 14,13% 4,68% 13,33% 9,25% 2,89% 11,14% 15,92% 0,50% 0,20% 0,80%   0,69% 0,10% 63,95%
22,90% 11,50% 5,23% 10,56% 16,36% 3,18% 11,87% 16,82% 0,65% 0,19% 0,75%   0,83%   58,77%
22,62% 10,78% 3,07% 12,47% 18,29% 4,55% 10,15% 16,38% 0,85% 0,11% 0,74%   0,73%   60,86%
24,54% 12,90% 6,60% 9,71% 12,08% 4,60% 14,16% 12,16% 0,96% 0,67% 1,63% 0,07% 0,74%    
Kungsbacka 25,70% 11,28% 4,84% 12,10% 13,92% 2,97% 10,16% 17,15% 0,43% 0,39% 1,06% 0,05% 0,69% 0,04% 62,07%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 161 0,42% +161 +0,42    
DjuP Djurens parti 119 0,31% -7 -0,10 126 0,41%
MED Medborgerlig Samling 51 0,13% +51 +0,13    
PV Partiet Vändpunkt 25 0,07% +25 +0,07    
DD Direktdemokraterna 8 0,02% +8 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 8 0,02% +3   5 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,01% +5 +0,01    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,01% +3 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 25 0,07% -103 -0,35 128 0,41%
  Totalt övriga partier 405 1,06% +145 +0,22 260 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kungsbacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 8
Mjölbypartiet 7
Nordiska motståndsrörelsen 6
Volt Sverige 3
POPULISTERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se