2019-05-30 13:35:13

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Tjörn

16,88%
8,97%
4,08%
17,40%
18,99%
4,32%
9,67%
17,85%
0,56%
0,28%
1,00%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 60,22%
+8,29
2014: 51,93%

Röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1262 16,88% +373 +2,65 889 14,23%
C Centerpartiet 671 8,97% +328 +3,48 343 5,49%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 305 4,08% -564 -9,83 869 13,91%
KD Kristdemokraterna 1301 17,40% +540 +5,22 761 12,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1420 18,99% +144 -1,43 1276 20,42%
V Vänsterpartiet 323 4,32% +104 +0,81 219 3,50%
MP Miljöpartiet de gröna 723 9,67% -150 -4,30 873 13,97%
SD Sverigedemokraterna 1335 17,85% +639 +6,71 696 11,14%
FI Feministiskt initiativ 42 0,56% -180 -2,99 222 3,55%
PP Piratpartiet 21 0,28% -46 -0,79 67 1,07%
ÖVR Övriga anmälda partier 75 1,00% +41 +0,46 34 0,54%
  Giltiga röster 7478 100,00% +1229   6249 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,03% +2 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 62 0,82% -1 -0,18 63 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,08% +4 +0,05 2 0,03%
VDT Valdeltagande 7548 60,22% +1234 +8,29 6314 51,93%
  Antal röstberättigade 12534   +375   12159  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,76% 9,87% 4,12% 29,16% 12,67% 2,65% 8,69% 14,87% 0,29% 0,44% 1,47%   1,16% 0,15% 66,35%
14,01% 7,62% 3,54% 11,84% 24,90% 5,31% 11,97% 19,05% 0,27% 0,27% 1,22%   0,81% 0,27% 62,44%
12,72% 6,90% 3,79% 27,20% 14,07% 2,98% 5,14% 24,76% 0,81% 0,27% 1,35% 0,13% 0,67%   48,38%
21,86% 7,74% 3,03% 21,76% 14,96% 3,24% 7,22% 18,51% 0,21% 0,31% 1,15%   1,03% 0,10% 60,02%
19,69% 8,46% 6,77% 16,31% 18,46% 2,15% 12,00% 15,54% 0,15% 0,15% 0,31%   0,61%   57,42%
11,02% 12,89% 2,70% 14,76% 22,87% 4,57% 8,73% 20,58% 0,21% 0,21% 1,46%   1,03%   51,05%
12,80% 9,04% 3,41% 15,02% 19,97% 4,95% 10,07% 22,01% 1,02% 0,17% 1,54%   0,34%   54,70%
23,50% 10,80% 6,13% 14,45% 17,66% 2,77% 7,88% 15,47% 0,58% 0,44% 0,29%   1,01%   62,23%
16,16% 9,54% 3,58% 11,39% 20,93% 7,28% 13,77% 15,76% 1,06%   0,53%   0,40%   57,60%
18,12% 9,41% 3,95% 9,76% 26,02% 5,81% 9,41% 15,33% 0,93% 0,46% 0,81% 0,11% 1,15%   55,83%
15,38% 7,41% 3,99% 20,80% 15,38% 6,84% 14,53% 13,68% 0,57% 0,28% 1,14%   0,56% 0,56%  
Tjörn 16,88% 8,97% 4,08% 17,40% 18,99% 4,32% 9,67% 17,85% 0,56% 0,28% 1,00% 0,03% 0,82% 0,08% 60,22%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 30 0,40% +30 +0,40    
DjuP Djurens parti 15 0,20% +12 +0,15 3 0,05%
PV Partiet Vändpunkt 8 0,11% +8 +0,11    
MED Medborgerlig Samling 6 0,08% +6 +0,08    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,04% +3 +0,04    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,04% +3 +0,04    
DD Direktdemokraterna 2 0,03% +2 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 7 0,09% -23 -0,39 30 0,48%
  Totalt övriga partier 75 1,00% +41 +0,46 34 0,54%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tjörn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 2
Mjölbypartiet 2
Blankt 1
Nordiska motståndsrörelsen 1
Äkta demokrati 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se