2019-05-30 14:59:57

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Mark

12,87%
12,60%
3,15%
10,14%
26,09%
6,20%
8,92%
17,86%
0,50%
0,64%
1,04%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,78%
+4,52
2014: 50,25%

Röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1836 12,87% +472 +2,29 1364 10,58%
C Centerpartiet 1797 12,60% +455 +2,19 1342 10,40%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 450 3,15% -528 -4,43 978 7,58%
KD Kristdemokraterna 1446 10,14% +479 +2,64 967 7,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3722 26,09% -28 -2,99 3750 29,07%
V Vänsterpartiet 884 6,20% +16 -0,53 868 6,73%
MP Miljöpartiet de gröna 1272 8,92% -210 -2,57 1482 11,49%
SD Sverigedemokraterna 2548 17,86% +1106 +6,68 1442 11,18%
FI Feministiskt initiativ 72 0,50% -376 -2,97 448 3,47%
PP Piratpartiet 92 0,64% -88 -0,75 180 1,40%
ÖVR Övriga anmälda partier 148 1,04% +71 +0,44 77 0,60%
  Giltiga röster 14267 100,00% +1369   12898 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 11 0,08% +11 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 147 1,02% -44 -0,44 191 1,46%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,05% -5 -0,04 12 0,09%
VDT Valdeltagande 14432 54,78% +1331 +4,52 13101 50,25%
  Antal röstberättigade 26347   +277   26070  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mark

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,92% 17,58% 2,25% 11,11% 18,14% 5,20% 7,03% 22,50% 0,56%   1,69% 0,28% 0,56%   57,87%
12,73% 18,42% 2,10% 11,62% 17,80% 4,33% 5,44% 25,22% 0,49% 0,25% 1,61% 0,12% 0,98% 0,12% 51,57%
11,30% 4,90% 2,26% 10,36% 31,64% 7,16% 9,42% 20,90% 0,56% 0,94% 0,56% 0,19% 0,37% 0,19% 49,86%
11,75% 17,48% 1,41% 12,31% 21,33% 4,04% 7,80% 20,86% 0,56% 0,56% 1,88%   1,75% 0,09% 55,22%
12,01% 20,99% 2,53% 14,03% 17,32% 4,93% 8,09% 18,33% 0,76% 0,13% 0,88% 0,13% 0,75% 0,13% 58,36%
11,15% 5,95% 3,16% 5,76% 40,33% 8,92% 8,74% 13,75% 0,74% 0,56% 0,93% 0,18% 0,55%   41,66%
14,20% 9,94% 4,42% 9,62% 33,60% 4,73% 7,41% 14,51% 0,32% 0,63% 0,63%   0,78%   51,91%
17,24% 10,12% 5,61% 8,89% 27,63% 5,20% 9,58% 13,95%   0,55% 1,23%   0,81%   58,96%
14,19% 8,90% 5,15% 9,46% 32,68% 5,98% 8,34% 13,07% 0,70% 1,11% 0,42% 0,14% 1,37% 0,14% 51,37%
11,38% 7,37% 2,40% 7,53% 33,49% 7,85% 11,70% 16,83% 0,48% 0,48% 0,48% 0,31% 1,57%   52,87%
7,25% 3,80% 2,72% 6,52% 35,51% 11,23% 6,88% 20,47% 0,54% 2,54% 2,54%   1,07% 0,18% 38,24%
9,55% 5,25% 4,94% 7,96% 34,71% 6,85% 11,62% 15,92% 0,80% 1,11% 1,27%   0,63%   47,84%
10,80% 7,73% 4,00% 11,33% 31,20% 8,00% 11,47% 13,60% 0,27% 0,80% 0,80%   1,45%   53,44%
11,41% 9,20% 3,92% 9,20% 25,89% 8,01% 11,24% 18,74% 0,34% 0,85% 1,19%   1,18%   57,34%
10,62% 25,13% 1,43% 10,62% 22,06% 4,09% 5,52% 19,41% 0,20% 0,31% 0,61%   1,90%   57,86%
13,65% 15,25% 2,30% 10,99% 20,39% 6,03% 9,84% 19,33% 0,62% 0,71% 0,89%   0,27%   59,65%
14,77% 15,41% 2,89% 8,83% 19,42% 6,58% 7,70% 21,19% 0,96% 1,12% 1,12%   1,58%   55,09%
15,16% 9,40% 3,76% 10,65% 30,83% 4,51% 10,78% 13,53% 0,38% 0,38% 0,63%   1,24% 0,12% 57,70%
18,88% 11,30% 5,05% 11,44% 22,61% 5,98% 8,78% 15,56% 0,13% 0,27%   0,13% 0,53%   58,59%
13,84% 8,18% 2,20% 7,86% 18,24% 13,21% 17,61% 15,41% 1,26% 0,31% 1,89% 0,31%      
Mark 12,87% 12,60% 3,15% 10,14% 26,09% 6,20% 8,92% 17,86% 0,50% 0,64% 1,04% 0,08% 1,02% 0,05% 54,78%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 40 0,28% +40 +0,28    
DjuP Djurens parti 38 0,27% +22 +0,14 16 0,12%
KrVP Kristna Värdepartiet 23 0,16% +23 +0,16    
PV Partiet Vändpunkt 17 0,12% +17 +0,12    
MED Medborgerlig Samling 13 0,09% +13 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,02% +3 +0,02    
DD Direktdemokraterna 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +1 +0,01 1 0,01%
  Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2 -0,02 2 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 8 0,06% -50 -0,39 58 0,45%
  Totalt övriga partier 148 1,04% +71 +0,44 77 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mark

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Mjölbypartiet 3
Enhet 2
Nordiska motståndsrörelsen 2
SOCIALLIBERALERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se