2019-05-30 16:52:59

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Mölndal

18,22%
9,59%
5,91%
9,50%
19,80%
6,53%
14,16%
13,53%
0,75%
0,80%
1,22%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 61,21%
+4,90
2014: 56,30%

Röstfördelning - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5592 18,22% +2035 +4,63 3557 13,59%
C Centerpartiet 2943 9,59% +1678 +4,76 1265 4,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1813 5,91% -1645 -7,30 3458 13,21%
KD Kristdemokraterna 2917 9,50% +1274 +3,23 1643 6,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6076 19,80% +747 -0,56 5329 20,36%
V Vänsterpartiet 2003 6,53% +464 +0,65 1539 5,88%
MP Miljöpartiet de gröna 4347 14,16% -398 -3,96 4745 18,13%
SD Sverigedemokraterna 4151 13,53% +1855 +4,75 2296 8,77%
FI Feministiskt initiativ 230 0,75% -1189 -4,67 1419 5,42%
PP Piratpartiet 245 0,80% -529 -2,16 774 2,96%
ÖVR Övriga anmälda partier 374 1,22% +220 +0,63 154 0,59%
  Giltiga röster 30691 100,00% +4512   26179 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8 0,03% +8 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 216 0,70% -33 -0,24 249 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,07% +7 +0,01 14 0,05%
VDT Valdeltagande 30936 61,21% +4494 +4,90 26442 56,30%
  Antal röstberättigade 50544   +3580   46964  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mölndal

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,11% 7,84% 5,64% 8,31% 22,73% 7,21% 13,64% 16,46% 0,94% 1,10% 2,04%   1,99% 0,15% 51,87%
21,76% 7,14% 4,32% 9,14% 21,76% 3,49% 11,46% 16,94% 1,16% 1,00% 1,83%   0,17%   49,75%
15,34% 8,19% 5,88% 12,39% 24,37% 4,20% 11,55% 15,34% 0,21% 1,26% 1,26%   1,04% 0,21% 53,62%
14,31% 8,86% 5,28% 12,10% 23,17% 7,33% 12,10% 14,14% 0,34% 0,51% 1,87%   0,68% 0,17% 56,76%
13,29% 8,66% 4,79% 8,50% 22,10% 8,19% 15,92% 15,30% 1,24% 1,08% 0,93%       54,97%
14,31% 7,91% 5,27% 9,42% 20,34% 8,10% 8,29% 21,47% 0,38% 3,01% 1,51% 0,18% 1,65% 0,55% 40,72%
15,48% 7,01% 4,47% 8,22% 24,67% 6,29% 15,72% 15,60% 0,48% 0,60% 1,45%   1,19% 0,12% 62,26%
16,89% 5,91% 6,76% 9,63% 21,96% 8,28% 10,98% 15,54% 1,18% 0,51% 2,36%   1,17%   55,77%
12,16% 10,43% 3,79% 9,32% 23,22% 10,58% 12,95% 12,95% 2,05% 0,95% 1,58%   0,31%   49,07%
16,19% 6,94% 6,23% 10,32% 18,15% 8,90% 15,48% 13,52% 1,07% 1,42% 1,78% 0,18% 0,35%   59,60%
21,48% 10,40% 8,76% 6,57% 19,29% 5,61% 13,68% 12,18% 0,55% 0,41% 1,09% 0,14% 0,54%   64,34%
23,51% 14,29% 8,18% 8,57% 16,23% 4,94% 16,36% 6,62% 0,39% 0,39% 0,52%   0,13%   70,67%
13,16% 8,55% 5,02% 8,55% 25,24% 8,82% 14,25% 13,03% 0,41% 1,09% 1,90%   0,94% 0,13% 59,08%
16,61% 8,57% 3,21% 10,18% 21,79% 7,32% 15,54% 13,04% 1,61% 0,71% 1,43%   0,36% 0,18% 55,03%
16,18% 10,74% 5,70% 8,09% 21,75% 6,90% 18,57% 10,08% 0,80% 0,53% 0,66%       70,40%
19,13% 9,65% 5,99% 6,66% 22,96% 7,32% 14,81% 11,31% 0,50% 0,83% 0,83%   0,66%   57,18%
22,88% 10,00% 6,82% 12,58% 17,27% 3,94% 12,12% 11,97% 0,45% 0,15% 1,82%   0,45%   67,86%
19,76% 5,96% 5,11% 13,12% 19,08% 4,43% 11,24% 18,23% 1,19% 1,02% 0,85%   0,84%   58,61%
12,27% 9,27% 2,74% 8,75% 15,67% 4,96% 10,05% 34,46% 0,39% 0,52% 0,91%   1,16%   56,08%
13,63% 10,13% 5,13% 6,63% 19,13% 10,38% 18,88% 10,63% 1,50% 2,00% 2,00% 0,12% 0,12% 0,25% 50,38%
13,58% 10,04% 7,68% 10,04% 18,70% 7,28% 17,32% 13,58% 0,39% 0,39% 0,98%   0,20%   54,50%
20,09% 9,97% 7,44% 7,75% 21,68% 5,38% 13,92% 12,18% 0,95% 0,32% 0,32% 0,16% 1,09%   60,21%
26,10% 12,25% 7,84% 10,05% 14,34% 4,90% 15,69% 6,74% 0,61% 0,86% 0,61%   0,61%   73,70%
24,12% 11,05% 6,38% 8,93% 18,38% 3,93% 17,43% 8,61% 0,21% 0,43% 0,53%   0,53%   73,28%
18,62% 10,48% 6,76% 11,03% 19,03% 5,10% 15,45% 11,03% 0,69% 0,97% 0,83%   0,68%   64,09%
18,22% 6,13% 6,89% 10,87% 21,59% 6,13% 12,40% 14,09% 0,92% 0,92% 1,84%   1,80%   55,46%
17,23% 7,83% 3,13% 10,18% 23,63% 4,57% 12,01% 17,36% 1,17% 1,31% 1,57%   0,52%   59,78%
16,16% 11,22% 3,74% 14,97% 22,96% 4,25% 11,05% 13,78% 0,34% 0,51% 1,02%   1,01% 0,17% 59,68%
16,99% 9,08% 4,15% 9,86% 18,94% 5,19% 12,32% 20,75% 0,13% 0,52% 2,08%   0,39%   61,53%
20,69% 8,16% 5,14% 12,39% 19,94% 5,14% 12,24% 14,95% 0,60% 0,30% 0,45%   1,63% 0,15% 64,62%
18,14% 9,76% 5,49% 12,50% 19,51% 4,12% 10,82% 17,38% 0,30% 0,15% 1,83%   1,35%   66,10%
20,57% 11,20% 5,90% 12,41% 18,00% 4,24% 10,89% 15,28% 1,06%   0,45%   1,05%   60,56%
19,94% 12,22% 6,59% 8,68% 15,92% 7,40% 14,31% 12,70% 0,64% 0,16% 1,45%   1,11%   53,62%
15,86% 8,03% 4,44% 8,25% 21,14% 11,42% 14,59% 12,05% 1,27% 0,85% 2,11%   0,42%   52,72%
22,94% 11,53% 4,73% 10,44% 17,11% 6,80% 14,81% 9,47% 1,09% 0,73% 0,36%   0,48% 0,36% 58,60%
17,48% 11,83% 6,04% 10,78% 20,24% 4,86% 13,53% 13,67% 0,79% 0,13% 0,66%   0,65% 0,13% 64,40%
18,42% 12,36% 6,43% 7,66% 15,08% 9,89% 18,17% 8,28% 1,11% 0,87% 1,73% 0,12% 0,74%   66,40%
19,89% 11,69% 8,20% 10,05% 14,75% 7,43% 17,05% 8,52% 0,66% 0,98% 0,77%   0,33%   67,35%
26,22% 10,49% 9,27% 9,63% 13,66% 5,61% 16,22% 6,83% 0,85% 0,24% 0,98%   0,73%   75,57%
23,84% 12,38% 10,84% 9,91% 15,17% 6,04% 13,47% 6,97% 0,31% 0,46% 0,62%     0,15% 71,26%
21,60% 9,73% 6,40% 8,00% 25,60% 4,80% 10,40% 11,73%   1,20% 0,53% 0,13% 0,79% 0,13% 65,34%
11,91% 7,63% 4,28% 7,76% 23,03% 10,58% 15,80% 14,32% 0,94% 1,74% 2,01%   0,40%   52,08%
15,93% 5,37% 2,88% 8,06% 22,46% 8,45% 12,09% 21,50% 0,77% 0,96% 1,54%   0,57%   46,58%
11,97% 5,74% 5,99% 7,23% 24,44% 6,48% 15,46% 18,45% 0,75% 2,00% 1,50%     0,25% 44,22%
18,50% 10,29% 7,17% 6,76% 16,32% 8,32% 17,57% 12,58% 0,73% 0,83% 0,94% 0,10% 0,72% 0,10%  
Mölndal 18,22% 9,59% 5,91% 9,50% 19,80% 6,53% 14,16% 13,53% 0,75% 0,80% 1,22% 0,03% 0,70% 0,07% 61,21%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mölndal

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 155 0,51% +155 +0,51    
DjuP Djurens parti 91 0,30% +48 +0,13 43 0,16%
MED Medborgerlig Samling 54 0,18% +54 +0,18    
PV Partiet Vändpunkt 29 0,09% +29 +0,09    
DD Direktdemokraterna 18 0,06% +18 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,02% +7 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01%     3 0,01%
BASIP Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 9 0,03% -98 -0,38 107 0,41%
  Totalt övriga partier 374 1,22% +220 +0,63 154 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mölndal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Nordiska motståndsrörelsen 4
Mjölbypartiet 2
Enhet 1
Volt Sverige 1
Vägvalet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se