2019-05-29 14:58:15

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Karlskoga

13,66%
7,23%
2,80%
8,32%
33,38%
6,10%
8,27%
17,73%
0,54%
0,57%
1,41%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 48,08%
+4,30
2014: 43,78%

Röstfördelning - kommun Karlskoga

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1503 13,66% +406 +2,84 1097 10,82%
C Centerpartiet 795 7,23% +406 +3,39 389 3,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 308 2,80% -459 -4,77 767 7,56%
KD Kristdemokraterna 915 8,32% +353 +2,77 562 5,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3672 33,38% -74 -3,57 3746 36,95%
V Vänsterpartiet 671 6,10% +13 -0,39 658 6,49%
MP Miljöpartiet de gröna 910 8,27% -309 -3,75 1219 12,02%
SD Sverigedemokraterna 1951 17,73% +833 +6,71 1118 11,03%
FI Feministiskt initiativ 59 0,54% -239 -2,40 298 2,94%
PP Piratpartiet 63 0,57% -130 -1,33 193 1,90%
ÖVR Övriga anmälda partier 155 1,41% +63 +0,50 92 0,91%
  Giltiga röster 11002 100,00% +863   10139 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,02% +2 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 109 0,98% -6 -0,14 115 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,04% -2 -0,02 7 0,07%
VDT Valdeltagande 11118 48,08% +857 +4,30 10261 43,78%
  Antal röstberättigade 23122   -315   23437  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Karlskoga

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,98% 8,59% 1,94% 10,39% 27,29% 5,82% 7,62% 17,31% 0,14% 0,83% 1,11%   1,09% 0,14% 53,32%
10,58% 9,61% 3,06% 8,64% 34,82% 6,13% 9,33% 15,60% 0,70%   1,53%   1,10%   53,54%
13,10% 7,14% 3,57% 9,52% 35,71% 5,27% 10,71% 13,10% 0,34% 0,68% 0,85%   1,18%   45,56%
19,02% 6,51% 4,76% 11,76% 32,29% 4,63% 7,26% 11,64% 0,38% 0,13% 1,63%   1,48%   54,72%
14,91% 6,39% 2,84% 7,53% 37,36% 6,25% 5,40% 17,76% 0,43% 0,28% 0,85%   1,81% 0,14% 51,32%
9,84% 5,51% 2,17% 5,31% 35,24% 8,66% 6,69% 21,46% 0,79% 1,77% 2,56%   2,31%   35,25%
11,28% 11,78% 1,52% 7,07% 25,93% 5,72% 6,73% 27,95% 0,51% 0,34% 1,18%   0,34%   45,81%
13,37% 9,81% 1,78% 10,40% 29,57% 5,05% 5,50% 21,99% 0,59% 0,45% 1,49%   0,74% 0,15% 49,45%
12,63% 4,38% 3,70% 7,91% 35,52% 5,22% 8,42% 19,87% 0,34% 0,34% 1,68%   0,83%   46,91%
18,43% 9,22% 4,04% 8,46% 32,07% 6,06% 9,72% 10,73% 0,51% 0,38% 0,38%   0,88%   55,26%
9,71% 6,82% 2,62% 6,56% 36,75% 7,09% 7,87% 20,21% 0,26% 0,26% 1,84%   0,78%   34,66%
10,27% 6,42% 2,41% 6,26% 37,56% 6,26% 9,47% 17,66% 0,96% 1,12% 1,61% 0,16% 1,11%   43,46%
12,31% 4,44% 2,22% 6,32% 38,12% 6,67% 8,38% 18,29% 0,68% 1,37% 1,20%   1,02%   42,80%
11,13% 5,19% 3,15% 5,19% 37,29% 7,42% 11,13% 15,96% 0,37% 0,93% 2,23%   0,37%   42,70%
17,04% 5,16% 2,07% 8,78% 28,92% 7,06% 12,74% 16,70% 0,34% 0,52% 0,69% 0,17% 0,51%   44,08%
13,06% 6,68% 1,60% 9,87% 38,32% 3,48% 7,69% 17,27% 0,44% 0,15% 1,45%   0,58% 0,14% 53,67%
11,74% 6,98% 2,97% 8,17% 28,68% 8,02% 6,84% 23,33% 0,74% 0,30% 2,23%   0,44%   44,83%
11,30% 7,95% 3,77% 7,95% 30,96% 7,53% 8,37% 16,74% 2,09% 1,67% 1,67%   0,83% 0,41%  
Karlskoga 13,66% 7,23% 2,80% 8,32% 33,38% 6,10% 8,27% 17,73% 0,54% 0,57% 1,41% 0,02% 0,98% 0,04% 48,08%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlskoga

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 69 0,63% +69 +0,63    
DjuP Djurens parti 42 0,38% +28 +0,24 14 0,14%
DD Direktdemokraterna 12 0,11% +12 +0,11    
MED Medborgerlig Samling 10 0,09% +10 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,05% +5 +0,05    
PV Partiet Vändpunkt 5 0,05% +5 +0,05    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,02% +2 +0,02    
  Solens Frihetsparti 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 8 0,07% -69 -0,69 77 0,76%
  Totalt övriga partier 155 1,41% +63 +0,50 92 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlskoga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 3
Mjölbypartiet 3
Nordiska motståndsrörelsen 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se