2019-05-31 08:41:08

Val till Europaparlamentet - Röster - kommunvalkrets Borås 3

16,61%
9,62%
3,86%
9,83%
24,94%
5,82%
9,95%
17,08%
0,71%
0,63%
0,95%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 55,02%
+4,32
2014: 50,70%

Röstfördelning - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2780 16,61% +589 +1,87 2191 14,74%
C Centerpartiet 1610 9,62% +673 +3,31 937 6,30%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 647 3,86% -528 -4,04 1175 7,90%
KD Kristdemokraterna 1645 9,83% +694 +3,43 951 6,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4175 24,94% +333 -0,91 3842 25,85%
V Vänsterpartiet 975 5,82% +26 -0,56 949 6,38%
MP Miljöpartiet de gröna 1666 9,95% -380 -3,81 2046 13,76%
SD Sverigedemokraterna 2859 17,08% +1080 +5,11 1779 11,97%
FI Feministiskt initiativ 119 0,71% -478 -3,31 597 4,02%
PP Piratpartiet 105 0,63% -208 -1,48 313 2,11%
ÖVR Övriga anmälda partier 159 0,95% +74 +0,38 85 0,57%
  Giltiga röster 16740 100,00% +1875   14865 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,06% +10 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 131 0,78% -60 -0,49 191 1,27%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,07% +5 +0,03 6 0,04%
VDT Valdeltagande 16892 55,02% +1830 +4,32 15062 50,70%
  Antal röstberättigade 30702   +995   29707  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borås 3

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
9,47% 9,21% 3,95% 7,37% 31,58% 8,68% 8,42% 17,37% 1,84% 0,79% 1,32%   0,52% 0,26% 45,87%
14,48% 21,57% 1,21% 12,82% 14,48% 5,13% 6,94% 21,72% 0,90% 0,60% 0,15%   0,60%   63,65%
19,09% 18,47% 2,66% 7,98% 19,41% 5,16% 8,45% 17,84% 0,16%   0,78%   0,47%   65,64%
16,49% 6,40% 4,90% 8,31% 29,16% 5,18% 9,67% 17,44% 0,54% 0,68% 1,23%   1,08%   56,30%
17,17% 10,03% 4,10% 13,37% 21,43% 5,02% 12,31% 14,44% 0,46% 0,46% 1,22%   1,20% 0,15% 65,39%
15,51% 9,78% 4,05% 12,82% 25,13% 5,40% 8,60% 17,20% 0,34% 0,17% 1,01%   1,17%   58,71%
13,50% 14,42% 2,76% 10,74% 22,85% 4,29% 8,90% 19,33% 0,61% 0,77% 1,84%   1,51%   57,32%
18,17% 11,33% 3,17% 15,33% 22,50% 4,50% 8,33% 16,17% 0,17%   0,33% 0,16% 0,99%   68,28%
10,39% 4,21% 1,97% 8,15% 27,25% 8,15% 7,30% 30,90% 0,28% 0,56% 0,84%   0,84%   53,34%
20,89% 7,39% 3,88% 14,23% 16,82% 4,07% 11,46% 20,33% 0,74% 0,18%   0,37% 0,37%   56,77%
19,18% 7,86% 4,40% 10,22% 28,46% 4,72% 8,49% 15,41% 0,31% 0,47% 0,47%   1,70%   55,68%
15,49% 11,27% 5,79% 7,98% 24,26% 6,10% 15,18% 11,42% 1,10% 0,47% 0,94%       66,22%
13,69% 10,27% 4,94% 8,75% 19,77% 7,98% 14,83% 15,21% 1,52% 1,52% 1,52%   0,75% 0,75% 45,49%
27,40% 11,60% 4,40% 9,60% 17,40% 2,80% 11,40% 14,20% 0,40% 0,80%     0,79%   56,12%
8,22% 3,78% 2,00% 8,22% 33,33% 11,11% 8,22% 22,22% 1,33% 0,89% 0,67% 0,22% 0,44%   45,80%
18,51% 8,48% 6,17% 6,68% 24,42% 6,43% 10,28% 15,17% 1,80% 0,26% 1,80%   0,77%   41,26%
4,59% 5,14% 1,89% 7,84% 32,70% 11,89% 8,65% 23,78% 0,54% 0,81% 2,16%   0,54%   41,99%
6,87% 2,80% 1,78% 5,34% 40,20% 7,63% 7,12% 24,17% 1,02% 1,02% 2,04% 0,25% 0,76%   42,46%
5,86% 1,83% 2,20% 3,66% 53,85% 11,36% 7,69% 10,62% 0,37% 0,73% 1,83%   0,73%   39,17%
5,39% 4,41% 4,90% 4,41% 50,00% 9,80% 13,73% 6,86% 0,49%       0,97%   37,39%
4,15% 2,07% 4,56% 2,07% 58,92% 11,20% 5,39% 8,71% 0,41% 2,07% 0,41%     0,41% 30,40%
22,08% 9,78% 4,26% 10,25% 18,93% 7,10% 13,72% 11,67% 0,79% 0,32% 1,10%   0,31% 0,16% 57,54%
17,62% 9,40% 4,70% 12,92% 25,50% 5,03% 7,72% 13,26% 1,17% 1,34% 1,34% 0,17% 0,50% 0,17% 55,49%
19,08% 10,79% 4,43% 12,52% 23,12% 4,05% 10,21% 14,45% 0,39% 0,39% 0,58%   0,38% 0,19% 60,07%
28,39% 10,26% 4,76% 9,52% 18,32% 2,75% 7,88% 16,48% 0,55% 0,18% 0,92%   0,73%   66,91%
13,94% 14,24% 3,45% 9,90% 21,14% 5,25% 7,35% 22,49% 0,60% 0,75% 0,90% 0,15% 1,33%   59,44%
11,34% 4,99% 2,72% 5,22% 37,87% 5,67% 9,07% 21,32% 0,91% 0,23% 0,68%   1,34%   41,81%
8,62% 5,86% 1,72% 6,21% 31,03% 6,90% 10,00% 26,55% 0,34% 2,07% 0,69%   1,36%   39,68%
22,15% 8,54% 3,25% 10,77% 21,95% 4,07% 10,98% 16,87% 0,41% 0,41% 0,61%   0,61%   60,74%
24,78% 11,31% 4,57% 11,05% 19,57% 2,67% 10,67% 13,72% 0,76% 0,38% 0,51% 0,13% 0,76%   60,66%
23,31% 9,54% 6,23% 11,52% 17,62% 3,58% 13,25% 13,25% 0,40% 0,13% 1,19%   0,53%   63,20%
13,52% 4,09% 3,56% 9,07% 25,09% 9,43% 10,14% 21,17% 0,89% 1,78% 1,25% 0,18% 0,71%   46,17%
16,61% 10,83% 6,50% 7,22% 15,52% 8,30% 16,97% 10,83% 2,53% 2,53% 2,17% 0,36%   1,07%  
Borås 3 16,61% 9,62% 3,86% 9,83% 24,94% 5,82% 9,95% 17,08% 0,71% 0,63% 0,95% 0,06% 0,78% 0,07% 55,02%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 75 0,45% +75 +0,45    
PV Partiet Vändpunkt 24 0,14% +24 +0,14    
MED Medborgerlig Samling 21 0,13% +21 +0,13    
DjuP Djurens parti 14 0,08% -6 -0,05 20 0,13%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,02% +3 +0,02    
DD Direktdemokraterna 2 0,01% +2 +0,01    
BASIP Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% -3 -0,02 4 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 17 0,10% -44 -0,31 61 0,41%
  Totalt övriga partier 159 0,95% +74 +0,38 85 0,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Borås 3

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 8
Mjölbypartiet 5
Nordiska motståndsrörelsen 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se