2019-05-31 10:46:53

Val till Europaparlamentet - Röster - Stockholms län

20,48%
10,96%
5,91%
7,67%
18,72%
7,72%
14,68%
11,05%
0,96%
0,66%
1,21%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 59,39%
+2,72
2014: 56,66%

Röstfördelning - Stockholms län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 202954 20,48% +45851 +2,85 157103 17,63%
C Centerpartiet 108602 10,96% +67186 +6,31 41416 4,65%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58553 5,91% -56605 -7,01 115158 12,92%
KD Kristdemokraterna 75970 7,67% +32366 +2,77 43604 4,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 185495 18,72% +33265 +1,63 152230 17,08%
V Vänsterpartiet 76478 7,72% +22755 +1,69 53723 6,03%
MP Miljöpartiet de gröna 145518 14,68% -27041 -4,68 172559 19,36%
SD Sverigedemokraterna 109479 11,05% +50269 +4,40 59210 6,64%
FI Feministiskt initiativ 9480 0,96% -56516 -6,45 65996 7,41%
PP Piratpartiet 6519 0,66% -15442 -1,81 21961 2,46%
ÖVR Övriga anmälda partier 12019 1,21% +3854 +0,30 8165 0,92%
  Giltiga röster 991067 100,00% +99942   891125 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 284 0,03% +284 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4784 0,48% -1402 -0,21 6186 0,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 1162 0,12% +267 +0,02 895 0,10%
VDT Valdeltagande 997297 59,39% +99091 +2,72 898206 56,66%
  Antal röstberättigade 1679341   +94206   1585135  

Röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,87% 7,16% 3,32% 9,66% 26,84% 8,07% 11,14% 15,99% 0,78% 0,72% 1,46% 0,04% 0,60% 0,16% 43,87%
38,15% 12,75% 8,85% 12,92% 6,81% 1,58% 9,08% 8,12% 0,33% 0,41% 1,00% 0,04% 0,29% 0,13% 73,57%
24,09% 13,32% 5,26% 10,16% 14,47% 3,52% 13,52% 13,62% 0,57% 0,45% 1,04% 0,03% 0,56% 0,12% 66,54%
18,80% 8,27% 3,45% 7,49% 23,33% 6,57% 10,07% 19,04% 0,68% 0,86% 1,44% 0,04% 0,76% 0,07% 50,10%
19,83% 9,84% 4,33% 7,14% 21,49% 6,53% 13,86% 14,14% 0,88% 0,65% 1,31% 0,04% 0,56% 0,12% 54,34%
20,40% 8,66% 4,73% 8,51% 23,46% 6,35% 11,74% 13,71% 0,54% 0,61% 1,29% 0,02% 0,62% 0,12% 54,08%
32,10% 14,04% 8,44% 10,83% 9,94% 2,66% 11,12% 9,22% 0,41% 0,45% 0,81% 0,01% 0,27% 0,07% 68,71%
24,40% 13,66% 6,61% 8,09% 15,79% 4,86% 15,49% 8,87% 0,64% 0,47% 1,11% 0,02% 0,39% 0,09% 65,87%
16,66% 11,78% 4,03% 8,43% 22,24% 5,32% 10,25% 18,60% 0,61% 0,52% 1,57% 0,03% 0,87% 0,10% 52,11%
22,98% 10,04% 2,72% 7,13% 20,37% 2,25% 10,14% 22,44% 0,31% 0,61% 1,01% 0,07% 0,65% 0,07% 55,17%
15,63% 8,08% 2,99% 8,71% 24,74% 5,64% 10,97% 20,93% 0,66% 0,46% 1,18% 0,06% 0,75% 0,09% 52,37%
21,22% 10,41% 5,07% 9,61% 21,22% 4,10% 11,69% 14,20% 0,58% 0,49% 1,40%   0,58% 0,22% 58,53%
19,49% 9,06% 4,08% 11,12% 20,31% 5,04% 9,42% 18,56% 0,64% 0,64% 1,65% 0,07% 0,60% 0,14% 46,87%
24,38% 13,00% 7,00% 9,24% 17,52% 4,66% 12,14% 9,86% 0,49% 0,66% 1,06% 0,02% 0,38% 0,11% 63,25%
19,53% 11,78% 6,15% 6,90% 19,84% 7,55% 15,28% 9,81% 1,02% 0,91% 1,22%   0,44% 0,17% 60,99%
18,39% 10,87% 6,64% 6,20% 18,38% 10,63% 17,49% 8,13% 1,35% 0,69% 1,22% 0,03% 0,40% 0,12% 63,03%
17,79% 11,38% 5,47% 6,62% 20,64% 9,26% 15,41% 10,57% 0,86% 0,87% 1,13% 0,03% 0,55% 0,11% 54,49%
15,03% 8,64% 3,20% 10,31% 23,99% 6,62% 12,54% 16,56% 0,79% 0,78% 1,54% 0,03% 0,78% 0,13% 41,00%
22,44% 9,51% 4,86% 7,41% 20,99% 4,55% 14,20% 13,69% 0,58% 0,60% 1,17% 0,03% 0,55% 0,15% 61,53%
32,09% 13,58% 7,53% 10,53% 12,01% 2,19% 10,26% 9,92% 0,34% 0,57% 0,98% 0,01% 0,42% 0,07% 67,70%
18,89% 8,48% 4,24% 10,83% 21,88% 5,52% 8,95% 18,67% 0,46% 0,76% 1,33% 0,02% 0,70% 0,08% 51,77%
19,27% 8,58% 3,74% 9,56% 22,03% 6,62% 10,53% 17,19% 0,56% 0,75% 1,15% 0,03% 0,65% 0,10% 51,82%
23,47% 12,52% 5,52% 8,70% 16,37% 3,73% 12,43% 14,86% 0,53% 0,67% 1,21% 0,03% 0,54% 0,06% 60,81%
25,66% 15,56% 5,61% 9,35% 12,99% 3,59% 14,29% 11,43% 0,53% 0,37% 0,61%   0,37% 0,15% 66,47%
22,06% 11,46% 4,38% 7,67% 17,97% 5,13% 14,42% 14,59% 0,56% 0,55% 1,20% 0,02% 0,54% 0,16% 60,34%
24,31% 11,45% 5,12% 9,78% 17,43% 3,88% 11,87% 14,22% 0,50% 0,54% 0,91% 0,04% 0,59% 0,10% 59,84%
Stockholms län 20,48% 10,96% 5,91% 7,67% 18,72% 7,72% 14,68% 11,05% 0,96% 0,66% 1,21% 0,03% 0,48% 0,12% 59,39%

Röstfördelning övriga partier - Stockholms län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4698 0,47% +4698 +0,47    
MED Medborgerlig Samling 2180 0,22% +2180 +0,22    
PV Partiet Vändpunkt 1348 0,14% +1348 +0,14    
DjuP Djurens parti 989 0,10% -1634 -0,19 2623 0,29%
ViS Vi Socialkonservativa 713 0,07% +713 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 550 0,06% +550 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 300 0,03% +300 +0,03    
DD Direktdemokraterna 271 0,03% +271 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 204 0,02% +92 +0,01 112 0,01%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 149 0,02% +149 +0,02    
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 64 0,01% +64 +0,01    
BASIP Basinkomstpartiet 45   +45      
NYREF NY REFORM 27   +27      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 18   -112 -0,01 130 0,01%
  Solens Frihetsparti 16   +16      
CSIS Common sense in Sweden 7   +7      
  Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. 4   +4      
  Det nya partiet 1   +1      
VSAM Valsamverkanspartiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 434 0,04% -4866 -0,55 5300 0,59%
  Totalt övriga partier 12019 1,21% +3854 +0,30 8165 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Stockholms län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 136
Nordiska motståndsrörelsen 111
Mjölbypartiet 73
Volt Sverige 53
Blankt 24
iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP! 7
POPULISTERNA 7
Folkstyret 6
SOCIALLIBERALERNA 4
Ändrings partiet revolution 3
Raggarpartiet 2
Vägvalet 2
Äkta demokrati 2
Demokrati Sverige 1
Initiativet 1
Kärlek 1
Rosa Drömmar 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se