2019-05-31 11:11:32

Val till Europaparlamentet - Röster - Västra Götalands län

16,15%
9,99%
4,11%
9,93%
21,94%
7,79%
12,01%
15,32%
0,92%
0,70%
1,13%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 55,49%
+3,27
2014: 52,22%

Röstfördelning - Västra Götalands län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 113294 16,15% +30771 +3,28 82523 12,87%
C Centerpartiet 70090 9,99% +27381 +3,33 42709 6,66%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 28859 4,11% -35337 -5,90 64196 10,01%
KD Kristdemokraterna 69678 9,93% +27863 +3,41 41815 6,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 153883 21,94% +7572 -0,88 146311 22,82%
V Vänsterpartiet 54671 7,79% +11526 +1,07 43145 6,73%
MP Miljöpartiet de gröna 84240 12,01% -12909 -3,14 97149 15,15%
SD Sverigedemokraterna 107466 15,32% +42464 +5,18 65002 10,14%
FI Feministiskt initiativ 6419 0,92% -33249 -5,27 39668 6,19%
PP Piratpartiet 4889 0,70% -9646 -1,57 14535 2,27%
ÖVR Övriga anmälda partier 7909 1,13% +3799 +0,49 4110 0,64%
  Giltiga röster 701398 100,00% +60235   641163 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 377 0,05% +377 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5538 0,78% -1508 -0,30 7046 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 551 0,08% +189 +0,02 362 0,06%
VDT Valdeltagande 707864 55,49% +59293 +3,27 648571 52,22%
  Antal röstberättigade 1275659   +33746   1241913  

Röstfördelning per kommun - Västra Götalands län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,22% 9,04% 2,76% 9,76% 24,89% 6,62% 10,02% 20,27% 0,65% 0,69% 1,09% 0,09% 0,81% 0,04% 52,02%
14,78% 11,80% 4,18% 11,94% 20,96% 6,59% 13,96% 13,49% 0,74% 0,60% 0,97% 0,05% 0,77% 0,07% 58,79%
11,63% 9,98% 2,25% 10,36% 26,17% 4,94% 8,50% 24,01% 0,59% 0,41% 1,15%   0,94%   47,72%
15,06% 11,49% 3,42% 10,72% 22,03% 3,80% 9,64% 21,18% 0,82% 0,72% 1,10%   1,11% 0,05% 57,84%
16,74% 9,07% 4,15% 10,02% 25,62% 6,14% 9,72% 16,19% 0,71% 0,66% 0,98% 0,05% 0,84% 0,06% 53,77%
12,52% 14,04% 2,01% 15,56% 20,00% 3,16% 4,80% 25,29% 0,24% 0,36% 2,01% 0,06% 1,02% 0,24% 47,86%
17,96% 16,01% 1,82% 8,15% 21,12% 4,99% 6,42% 21,72% 0,42% 0,42% 0,97% 0,17% 0,79% 0,04% 55,46%
13,13% 12,91% 2,57% 11,98% 24,23% 5,13% 8,39% 19,50% 0,63% 0,63% 0,91% 0,08% 0,81% 0,07% 53,07%
10,37% 15,86% 1,90% 8,64% 22,60% 4,12% 4,72% 29,62% 0,52% 0,28% 1,37%   1,59% 0,04% 50,35%
16,13% 20,11% 2,14% 9,58% 19,55% 2,78% 6,59% 20,80% 0,43% 0,30% 1,58% 0,04% 1,27% 0,04% 52,66%
12,09% 10,13% 1,65% 8,27% 30,94% 5,32% 5,77% 21,36% 1,50% 0,40% 2,56% 0,10% 1,09% 0,05% 50,01%
16,49% 8,25% 5,08% 8,77% 18,52% 12,35% 15,72% 11,13% 1,48% 0,92% 1,30% 0,04% 0,57% 0,10% 55,59%
12,67% 13,89% 2,44% 11,00% 26,40% 5,58% 8,31% 17,67% 0,40% 0,63% 1,01% 0,09% 1,02% 0,10% 57,53%
13,29% 15,63% 2,94% 13,95% 18,72% 5,29% 7,04% 20,75% 0,59% 0,52% 1,28% 0,07% 0,95%   56,25%
17,74% 11,30% 2,42% 12,97% 23,71% 4,43% 8,78% 16,49% 0,64% 0,71% 0,81% 0,02% 1,09% 0,10% 57,84%
19,47% 10,96% 5,25% 10,11% 18,40% 5,06% 14,11% 14,45% 0,57% 0,54% 1,08% 0,02% 0,64% 0,01% 63,21%
13,91% 12,36% 2,63% 12,50% 25,90% 3,97% 5,86% 21,19% 0,47% 0,24% 0,98% 0,10% 1,88% 0,07% 55,60%
17,65% 10,60% 3,94% 10,91% 22,10% 5,29% 10,95% 16,31% 0,70% 0,59% 0,97% 0,03% 0,75% 0,05% 59,34%
19,48% 9,90% 4,91% 10,85% 18,89% 5,51% 13,95% 14,46% 0,71% 0,54% 0,80% 0,03% 0,63% 0,05% 62,49%
14,79% 12,76% 2,70% 9,48% 28,18% 5,44% 9,48% 15,41% 0,53% 0,48% 0,75% 0,13% 0,97% 0,07% 56,78%
10,96% 8,96% 2,39% 7,49% 24,81% 7,41% 6,85% 28,41% 0,52% 0,81% 1,38% 0,14% 0,90% 0,02% 47,06%
13,55% 8,02% 3,50% 8,94% 28,12% 5,70% 9,77% 19,98% 0,52% 0,41% 1,49%   0,99% 0,08% 54,17%
16,14% 10,30% 2,58% 9,19% 29,10% 6,11% 9,13% 15,73% 0,45% 0,53% 0,74% 0,06% 1,05% 0,21% 51,68%
12,87% 12,60% 3,15% 10,14% 26,09% 6,20% 8,92% 17,86% 0,50% 0,64% 1,04% 0,08% 1,02% 0,05% 54,78%
12,99% 14,73% 1,60% 9,87% 20,61% 3,97% 6,91% 27,08% 0,63% 0,57% 1,06% 0,06% 0,88% 0,03% 51,73%
12,66% 11,97% 1,72% 10,02% 22,65% 5,88% 5,73% 26,60% 0,63% 0,51% 1,62% 0,10% 1,05% 0,05% 50,63%
18,22% 9,59% 5,91% 9,50% 19,80% 6,53% 14,16% 13,53% 0,75% 0,80% 1,22% 0,03% 0,70% 0,07% 61,21%
15,40% 12,07% 3,00% 9,48% 21,80% 5,84% 10,16% 19,55% 1,02% 0,25% 1,43% 0,04% 1,12% 0,06% 55,99%
19,08% 9,72% 4,93% 10,59% 19,62% 6,63% 13,27% 14,18% 0,52% 0,68% 0,77% 0,10% 0,59% 0,07% 59,74%
15,68% 12,35% 2,47% 10,07% 24,69% 4,87% 9,00% 18,73% 0,55% 0,70% 0,88% 0,07% 1,07% 0,13% 53,34%
17,97% 11,36% 3,52% 9,93% 24,69% 4,40% 9,66% 15,27% 0,81% 1,07% 1,33% 0,04% 1,03% 0,10% 53,75%
20,24% 8,53% 3,36% 13,16% 23,86% 4,00% 7,33% 17,87% 0,49% 0,31% 0,85% 0,05% 0,56% 0,02% 57,10%
18,71% 9,30% 3,63% 10,69% 23,16% 4,72% 10,46% 17,36% 0,48% 0,53% 0,96% 0,10% 0,77% 0,08% 58,57%
12,61% 11,96% 4,12% 9,94% 21,95% 5,31% 11,02% 19,37% 2,12% 0,39% 1,21% 0,14% 0,81% 0,05% 47,58%
13,29% 14,87% 2,31% 11,25% 22,99% 3,82% 6,55% 23,02% 0,30% 0,20% 1,40% 0,10% 1,21% 0,10% 51,23%
18,96% 15,31% 3,33% 9,69% 17,76% 5,20% 9,34% 17,97% 0,73% 0,28% 1,42% 0,04% 0,82% 0,02% 54,16%
13,72% 11,25% 2,99% 12,95% 26,56% 4,29% 6,95% 19,72% 0,35% 0,37% 0,84% 0,07% 1,40% 0,09% 52,45%
11,89% 8,66% 2,16% 9,33% 33,64% 5,68% 7,26% 19,67% 0,46% 0,46% 0,79% 0,08% 1,44% 0,06% 53,77%
16,88% 8,97% 4,08% 17,40% 18,99% 4,32% 9,67% 17,85% 0,56% 0,28% 1,00% 0,03% 0,82% 0,08% 60,22%
14,96% 16,18% 1,97% 10,45% 25,97% 4,27% 7,20% 16,82% 0,37% 0,37% 1,43% 0,02% 1,03% 0,04% 54,73%
15,38% 8,02% 3,89% 7,67% 30,71% 6,13% 9,83% 16,38% 0,55% 0,62% 0,82% 0,03% 1,03% 0,09% 51,70%
14,02% 16,39% 1,08% 8,96% 24,48% 4,94% 6,71% 20,83% 0,72% 0,42% 1,44% 0,12% 1,33% 0,12% 48,75%
15,46% 8,26% 3,29% 9,85% 25,83% 5,54% 9,94% 19,50% 0,73% 0,51% 1,10% 0,05% 0,94% 0,05% 52,54%
16,06% 14,90% 3,41% 11,52% 20,94% 4,63% 9,17% 17,34% 0,39% 0,49% 1,14% 0,09% 0,93% 0,04% 55,67%
18,11% 15,63% 1,91% 10,14% 19,90% 3,98% 5,55% 23,12% 0,40% 0,29% 0,99% 0,09% 1,11% 0,18% 54,04%
11,91% 18,13% 2,70% 14,52% 18,23% 5,04% 9,25% 18,15% 0,33% 0,70% 1,03% 0,04% 0,72% 0,06% 56,26%
14,00% 9,39% 3,88% 9,32% 26,42% 5,78% 9,58% 19,70% 0,56% 0,46% 0,89% 0,04% 0,90% 0,09% 54,07%
11,45% 9,61% 2,71% 9,59% 26,94% 6,43% 9,03% 21,67% 0,69% 0,43% 1,43% 0,18% 0,69% 0,09% 47,70%
16,11% 6,75% 4,15% 24,50% 16,96% 4,57% 9,99% 15,06% 0,65% 0,62% 0,63% 0,03% 0,76% 0,06% 61,61%
Västra Götalands län 16,15% 9,99% 4,11% 9,93% 21,94% 7,79% 12,01% 15,32% 0,92% 0,70% 1,13% 0,05% 0,78% 0,08% 55,49%

Röstfördelning övriga partier - Västra Götalands län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3303 0,47% +3303 +0,47    
DjuP Djurens parti 1183 0,17% -70 -0,03 1253 0,20%
PV Partiet Vändpunkt 1020 0,15% +1020 +0,15    
MED Medborgerlig Samling 952 0,14% +952 +0,14    
KrVP Kristna Värdepartiet 309 0,04% +309 +0,04    
DD Direktdemokraterna 268 0,04% +268 +0,04    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 147 0,02% +147 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 118 0,02% +13   105 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 108 0,02% +108 +0,02    
BASIP Basinkomstpartiet 56 0,01% +56 +0,01    
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 12   +12      
  Boningpartiet, Sveriges Rikes 3kr Bondesrepublikanerna, co-op, B.r.p. 4   +4      
NYREF NY REFORM 3   +3      
CSIS Common sense in Sweden 2   +2      
  Det nya partiet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -5   6  
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 421 0,06% -2325 -0,37 2746 0,43%
  Totalt övriga partier 7909 1,13% +3799 +0,49 4110 0,64%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Västra Götalands län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 128
Nordiska motståndsrörelsen 109
Mjölbypartiet 94
Blankt 29
Volt Sverige 20
SOCIALLIBERALERNA 17
POPULISTERNA 8
Folkhemmet Sverige 5
Demokraterna i Göteborg 4
Vägvalet 3
Allians för Sverige 1
Kärlek 1
Raggarpartiet 1
Äkta demokrati 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se