2019-05-29 18:06:22

Val till Europaparlamentet - Röster - Örebro län

13,43%
9,89%
3,45%
8,94%
28,56%
6,31%
10,84%
16,32%
0,65%
0,57%
1,02%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 53,44%
+3,50
2014: 49,94%

Röstfördelning - Örebro län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 16132 13,43% +4737 +2,96 11395 10,48%
C Centerpartiet 11879 9,89% +5237 +3,79 6642 6,11%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4143 3,45% -4454 -4,45 8597 7,90%
KD Kristdemokraterna 10741 8,94% +3005 +1,83 7736 7,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34294 28,56% +1246 -1,83 33048 30,39%
V Vänsterpartiet 7582 6,31% +747 +0,03 6835 6,28%
MP Miljöpartiet de gröna 13015 10,84% -2732 -3,64 15747 14,48%
SD Sverigedemokraterna 19593 16,32% +8422 +6,04 11171 10,27%
FI Feministiskt initiativ 783 0,65% -3918 -3,67 4701 4,32%
PP Piratpartiet 689 0,57% -1371 -1,32 2060 1,89%
ÖVR Övriga anmälda partier 1230 1,02% +408 +0,27 822 0,76%
  Giltiga röster 120081 100,00% +11327   108754 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 24 0,02% +24 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1087 0,90% -222 -0,29 1309 1,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 105 0,09% -13 -0,02 118 0,11%
VDT Valdeltagande 121297 53,44% +11116 +3,50 110181 49,94%
  Antal röstberättigade 226985   +6354   220631  

Röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,74% 11,65% 2,57% 8,08% 28,28% 4,44% 7,42% 22,08% 0,37% 0,37% 1,00%   1,40% 0,02% 52,06%
7,80% 6,68% 1,68% 6,25% 37,65% 10,40% 7,23% 20,13% 0,49% 0,49% 1,20%   1,07% 0,03% 50,14%
10,85% 10,62% 1,85% 7,93% 33,85% 5,68% 6,97% 20,15% 0,40% 0,53% 1,16%   1,58% 0,03% 54,21%
8,71% 7,69% 1,95% 6,26% 36,43% 7,20% 6,66% 23,15% 0,53% 0,76% 0,67% 0,04% 1,18% 0,18% 44,16%
13,66% 7,23% 2,80% 8,32% 33,38% 6,10% 8,27% 17,73% 0,54% 0,57% 1,41% 0,02% 0,98% 0,04% 48,08%
14,08% 9,57% 3,28% 10,80% 29,12% 4,79% 7,91% 18,59% 0,63% 0,60% 0,63%   1,18% 0,08% 52,27%
10,00% 7,42% 1,99% 11,64% 32,31% 6,02% 5,97% 22,80% 0,44% 0,24% 1,16%   0,87% 0,05% 48,42%
12,69% 16,74% 1,75% 11,72% 20,79% 3,96% 7,64% 22,42% 0,60% 0,48% 1,21%   0,90% 0,15% 55,68%
12,28% 10,64% 2,20% 8,10% 27,50% 5,65% 7,85% 23,38% 0,53% 0,33% 1,53%   1,04% 0,10% 49,60%
9,03% 6,55% 2,01% 6,14% 30,76% 7,67% 4,49% 30,46% 0,24% 0,35% 2,30%   1,17%   47,00%
12,11% 10,54% 2,95% 8,59% 28,92% 5,95% 10,04% 18,41% 0,71% 0,43% 1,36%   1,15% 0,02% 52,73%
14,54% 10,13% 4,33% 9,21% 26,71% 6,69% 13,57% 12,55% 0,77% 0,65% 0,86% 0,03% 0,68% 0,11% 56,25%
Örebro län 13,43% 9,89% 3,45% 8,94% 28,56% 6,31% 10,84% 16,32% 0,65% 0,57% 1,02% 0,02% 0,90% 0,09% 53,44%

Röstfördelning övriga partier - Örebro län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 566 0,47% +566 +0,47    
MED Medborgerlig Samling 159 0,13% +159 +0,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 134 0,11% +134 +0,11    
DjuP Djurens parti 117 0,10% -145 -0,14 262 0,24%
PV Partiet Vändpunkt 69 0,06% +69 +0,06    
DD Direktdemokraterna 39 0,03% +39 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 32 0,03% +32 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 17 0,01% +17 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 11 0,01% +2   9 0,01%
BASIP Basinkomstpartiet 4   +4      
  Solens Frihetsparti 1   +1      
  Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 80 0,07% -470 -0,44 550 0,51%
  Totalt övriga partier 1230 1,02% +408 +0,27 822 0,76%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Örebro län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Mjölbypartiet 31
Enhet 26
Nordiska motståndsrörelsen 18
Blankt 1
FN Parti art: 27 1
NPP Nya Pensions Partiet 1
POPULISTERNA 1
Volt Sverige 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se