2019-05-29 17:42:32

Val till Europaparlamentet - Röster - Dalarnas län

13,61%
13,58%
2,27%
7,68%
26,21%
6,26%
8,77%
19,27%
0,62%
0,63%
1,09%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 53,11%
+4,95
2014: 48,16%

Röstfördelning - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 15583 13,61% +4835 +3,22 10748 10,39%
C Centerpartiet 15555 13,58% +7104 +5,41 8451 8,17%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2605 2,27% -7639 -7,63 10244 9,90%
KD Kristdemokraterna 8796 7,68% +4060 +3,10 4736 4,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 30020 26,21% -1096 -3,87 31116 30,08%
V Vänsterpartiet 7170 6,26% -461 -1,12 7631 7,38%
MP Miljöpartiet de gröna 10046 8,77% -1760 -2,64 11806 11,41%
SD Sverigedemokraterna 22072 19,27% +10102 +7,70 11970 11,57%
FI Feministiskt initiativ 715 0,62% -3292 -3,25 4007 3,87%
PP Piratpartiet 721 0,63% -1154 -1,18 1875 1,81%
ÖVR Övriga anmälda partier 1249 1,09% +379 +0,25 870 0,84%
  Giltiga röster 114532 100,00% +11078   103454 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 64 0,06% +64 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 958 0,83% -388 -0,46 1346 1,28%
OG Ogiltiga röster - övriga 97 0,08% +18 +0,01 79 0,08%
VDT Valdeltagande 115651 53,11% +10772 +4,95 104879 48,16%
  Antal röstberättigade 217753   -11   217764  

Röstfördelning per kommun - Dalarnas län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
12,60% 9,60% 2,08% 7,26% 31,89% 5,32% 6,29% 22,52% 0,59% 0,81% 1,03% 0,05% 0,81% 0,06% 49,52%
13,61% 10,89% 2,97% 6,35% 29,27% 6,53% 9,34% 18,99% 0,54% 0,65% 0,85% 0,05% 0,72% 0,13% 51,71%
16,14% 16,18% 2,63% 6,87% 23,25% 7,26% 11,81% 13,56% 0,74% 0,64% 0,93% 0,05% 0,66% 0,07% 58,03%
11,71% 22,19% 1,56% 9,69% 20,58% 5,35% 7,35% 19,48% 0,69% 0,69% 0,71% 0,02% 0,62% 0,07% 55,83%
12,55% 12,68% 1,43% 8,92% 25,47% 7,07% 7,09% 22,20% 0,57% 0,50% 1,51% 0,09% 0,78% 0,12% 49,85%
15,04% 16,06% 2,41% 10,77% 21,99% 6,22% 10,07% 15,40% 0,85% 0,41% 0,79% 0,08% 0,81% 0,08% 57,81%
11,66% 9,46% 2,37% 5,99% 32,31% 6,51% 8,20% 21,39% 0,51% 0,44% 1,16% 0,09% 0,83% 0,06% 50,20%
17,12% 11,64% 2,29% 8,44% 24,01% 5,19% 5,46% 23,86% 0,47% 0,54% 0,98% 0,02% 1,24% 0,05% 52,26%
12,96% 14,11% 2,08% 8,91% 23,66% 5,31% 8,35% 21,67% 0,67% 0,87% 1,41% 0,02% 0,70% 0,04% 51,61%
10,26% 12,76% 2,22% 8,47% 23,09% 6,58% 7,18% 26,38% 0,89% 0,82% 1,36% 0,04% 1,20% 0,32% 52,77%
13,89% 14,67% 2,14% 9,37% 22,01% 4,48% 8,87% 22,01% 0,50% 0,76% 1,30% 0,04% 1,02% 0,17% 54,20%
11,54% 9,69% 1,24% 6,14% 34,37% 6,09% 7,12% 21,00% 0,64% 0,62% 1,55% 0,05% 1,01% 0,05% 49,70%
12,30% 16,20% 1,54% 7,48% 27,73% 5,68% 6,73% 20,10% 0,51% 0,58% 1,14% 0,04% 1,00% 0,06% 54,41%
10,18% 18,95% 1,01% 11,35% 23,34% 6,84% 4,71% 21,57% 0,28% 0,20% 1,57% 0,24% 1,97%   47,92%
9,06% 13,57% 1,58% 9,13% 23,90% 4,58% 5,19% 29,61% 0,53% 0,71% 2,14% 0,04% 1,22%   48,81%
Dalarnas län 13,61% 13,58% 2,27% 7,68% 26,21% 6,26% 8,77% 19,27% 0,62% 0,63% 1,09% 0,06% 0,83% 0,08% 53,11%

Röstfördelning övriga partier - Dalarnas län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 586 0,51% +586 +0,51    
PV Partiet Vändpunkt 191 0,17% +191 +0,17    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 120 0,10% +120 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 78 0,07% +78 +0,07    
DjuP Djurens parti 54 0,05% -114 -0,12 168 0,16%
KrVP Kristna Värdepartiet 54 0,05% +54 +0,05    
DD Direktdemokraterna 30 0,03% +30 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 16 0,01% +16 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 12 0,01% +6   6 0,01%
BASIP Basinkomstpartiet 5   +5      
  Solens Frihetsparti 1   +1      
ViS Vi Socialkonservativa 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 101 0,09% -595 -0,58 696 0,67%
  Totalt övriga partier 1249 1,09% +379 +0,25 870 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Dalarnas län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Nordiska motståndsrörelsen 46
Enhet 25
Mjölbypartiet 20
SOCIALLIBERALERNA 3
Volt Sverige 3
Blankt 1
Folkhemmet Sverige 1
Folkstyret 1
NPP Nya Pensions Partiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se