2019-05-29 19:53:54

Val till Europaparlamentet - Röster - Jämtlands län

11,28%
16,91%
2,11%
6,26%
28,74%
7,33%
10,74%
14,47%
0,68%
0,53%
0,95%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 51,47%
+4,10
2014: 47,37%

Röstfördelning - Jämtlands län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5718 11,28% +1622 +2,50 4096 8,78%
C Centerpartiet 8571 16,91% +3391 +5,80 5180 11,11%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1071 2,11% -1258 -2,88 2329 4,99%
KD Kristdemokraterna 3171 6,26% +1368 +2,39 1803 3,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14570 28,74% -2190 -7,20 16760 35,94%
V Vänsterpartiet 3718 7,33% +365 +0,14 3353 7,19%
MP Miljöpartiet de gröna 5444 10,74% -1017 -3,12 6461 13,86%
SD Sverigedemokraterna 7334 14,47% +3671 +6,61 3663 7,86%
FI Feministiskt initiativ 347 0,68% -1576 -3,44 1923 4,12%
PP Piratpartiet 268 0,53% -495 -1,11 763 1,64%
ÖVR Övriga anmälda partier 483 0,95% +183 +0,31 300 0,64%
  Giltiga röster 50695 100,00% +4064   46631 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,02% +10 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 439 0,86% -70 -0,22 509 1,08%
OG Ogiltiga röster - övriga 71 0,14% +15 +0,02 56 0,12%
VDT Valdeltagande 51215 51,47% +4019 +4,10 47196 47,37%
  Antal röstberättigade 99496   -130   99626  

Röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,62% 18,55% 1,15% 5,93% 27,99% 6,69% 7,72% 18,39% 0,72% 0,20% 1,04%   1,02% 0,12% 46,69%
9,46% 16,26% 1,70% 4,49% 34,52% 6,52% 6,34% 19,15% 0,52% 0,47% 0,57%   0,98%   43,52%
10,62% 14,12% 3,04% 8,04% 29,74% 6,98% 6,02% 17,84% 0,60% 0,30% 2,71%   1,24% 0,05% 46,10%
10,41% 21,02% 1,71% 7,07% 26,54% 7,61% 9,54% 14,43% 0,40% 0,39% 0,88%   0,66% 0,19% 53,23%
7,26% 14,18% 1,44% 5,87% 35,35% 7,37% 4,65% 21,22% 0,66% 0,44% 1,55%   1,47% 0,16% 44,96%
7,37% 12,66% 0,83% 6,95% 36,29% 7,76% 4,24% 22,23% 0,42% 0,69% 0,56% 0,02% 1,04% 0,24% 46,16%
12,83% 20,93% 2,30% 5,94% 21,61% 6,27% 16,85% 10,76% 0,99% 0,52% 0,99% 0,02% 0,70% 0,10% 57,47%
12,28% 16,40% 2,41% 5,98% 28,36% 7,58% 12,62% 12,24% 0,75% 0,61% 0,76% 0,03% 0,78% 0,14% 53,78%
Jämtlands län 11,28% 16,91% 2,11% 6,26% 28,74% 7,33% 10,74% 14,47% 0,68% 0,53% 0,95% 0,02% 0,86% 0,14% 51,47%

Röstfördelning övriga partier - Jämtlands län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 182 0,36% +182 +0,36    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 127 0,25% +127 +0,25    
PV Partiet Vändpunkt 57 0,11% +57 +0,11    
MED Medborgerlig Samling 29 0,06% +29 +0,06    
DD Direktdemokraterna 12 0,02% +12 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,02% +11 +0,02    
DjuP Djurens parti 7 0,01% -49 -0,11 56 0,12%
BASIP Basinkomstpartiet 4 0,01% +4 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   -3 -0,01 4 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 49 0,10% -190 -0,42 239 0,51%
  Totalt övriga partier 483 0,95% +183 +0,31 300 0,64%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Jämtlands län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 23
Mjölbypartiet 13
Nordiska motståndsrörelsen 7
Folkstyret 3
Volt Sverige 2
Norrlandspartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se