2019-05-29 20:52:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Västerbottens län

9,83%
12,13%
2,76%
6,62%
34,91%
10,73%
10,85%
9,61%
0,89%
0,79%
0,90%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,90%
+1,21
2014: 53,69%

Röstfördelning - Västerbottens län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 11053 9,83% +3932 +3,22 7121 6,60%
C Centerpartiet 13643 12,13% +6585 +5,58 7058 6,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3100 2,76% -3605 -3,46 6705 6,22%
KD Kristdemokraterna 7441 6,62% +483 +0,16 6958 6,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 39267 34,91% +3879 +2,09 35388 32,82%
V Vänsterpartiet 12070 10,73% -730 -1,14 12800 11,87%
MP Miljöpartiet de gröna 12204 10,85% -2918 -3,17 15122 14,02%
SD Sverigedemokraterna 10805 9,61% +4456 +3,72 6349 5,89%
FI Feministiskt initiativ 1005 0,89% -5985 -5,59 6990 6,48%
PP Piratpartiet 885 0,79% -1936 -1,83 2821 2,62%
ÖVR Övriga anmälda partier 1007 0,90% +494 +0,42 513 0,48%
  Giltiga röster 112480 100,00% +4655   107825 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 64 0,06% +64 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1020 0,90% -1065 -1,00 2085 1,90%
OG Ogiltiga röster - övriga 121 0,11% +5   116 0,11%
VDT Valdeltagande 113685 54,90% +3659 +1,21 110026 53,69%
  Antal röstberättigade 207094   +2166   204928  

Röstfördelning per kommun - Västerbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,22% 15,16% 2,47% 11,99% 29,73% 4,47% 3,88% 16,22% 0,24% 0,12% 1,53% 0,35% 0,23%   45,92%
3,20% 13,37% 3,31% 6,15% 40,00% 9,94% 4,26% 16,09% 0,47% 0,36% 2,84% 0,46% 1,51% 0,12% 42,06%
9,20% 9,30% 2,35% 14,31% 36,02% 8,38% 4,50% 13,87% 0,52% 0,54% 1,01% 0,02% 1,32% 0,15% 44,33%
5,08% 8,79% 3,92% 5,61% 42,06% 14,30% 3,50% 15,25% 0,11% 0,32% 1,06%   1,46%   40,92%
8,59% 18,40% 2,75% 7,94% 31,04% 7,48% 4,58% 16,95% 0,53% 0,73% 0,99% 0,08% 0,79% 0,04% 48,12%
6,34% 9,51% 1,92% 11,50% 43,36% 9,88% 2,80% 12,68% 0,22% 0,29% 1,47% 0,07% 1,38%   44,34%
8,01% 21,14% 1,40% 6,84% 34,63% 8,46% 7,32% 10,00% 0,81% 0,40% 0,99% 0,15% 1,09% 0,11% 52,94%
8,99% 10,60% 2,17% 6,20% 42,58% 8,69% 8,26% 10,43% 0,75% 0,57% 0,75% 0,06% 0,97% 0,11% 53,39%
7,78% 13,56% 0,94% 7,90% 33,02% 11,79% 6,72% 16,16% 0,24% 0,59% 1,30%   1,85%   44,31%
9,35% 13,34% 2,42% 9,92% 29,25% 9,40% 5,56% 18,80% 0,71% 0,52% 0,71% 0,14% 0,80% 0,14% 45,85%
11,02% 11,90% 3,34% 5,45% 31,38% 12,49% 14,46% 7,00% 1,08% 0,99% 0,90% 0,03% 0,77% 0,11% 60,24%
5,77% 13,43% 1,52% 9,22% 35,66% 10,06% 4,76% 15,92% 1,43% 0,80% 1,43% 0,08% 1,61% 0,08% 46,20%
9,66% 16,21% 1,85% 12,83% 29,30% 7,44% 5,65% 14,84% 0,69% 0,58% 0,95% 0,16% 1,09% 0,10% 47,11%
8,16% 15,31% 1,74% 8,87% 31,04% 10,94% 9,31% 12,68% 0,56% 0,83% 0,56% 0,09% 0,53% 0,03% 52,02%
5,54% 19,25% 1,88% 7,95% 35,56% 6,49% 3,87% 17,78% 0,73% 0,31% 0,63% 0,21% 1,34% 0,10% 45,15%
Västerbottens län 9,83% 12,13% 2,76% 6,62% 34,91% 10,73% 10,85% 9,61% 0,89% 0,79% 0,90% 0,06% 0,90% 0,11% 54,90%

Röstfördelning övriga partier - Västerbottens län

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 455 0,40% +455 +0,40    
PV Partiet Vändpunkt 168 0,15% +168 +0,15    
MED Medborgerlig Samling 97 0,09% +97 +0,09    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 95 0,08% +95 +0,08    
DjuP Djurens parti 40 0,04% -58 -0,06 98 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet 38 0,03% +38 +0,03    
DD Direktdemokraterna 33 0,03% +33 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 20 0,02% +4   16 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,01% +7 +0,01    
BASIP Basinkomstpartiet 2   +2      
NYREF NY REFORM 1   +1      
ViS Vi Socialkonservativa 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -7 -0,01 7 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 50 0,04% -342 -0,32 392 0,36%
  Totalt övriga partier 1007 0,90% +494 +0,42 513 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Västerbottens län

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Mjölbypartiet 15
Nordiska motståndsrörelsen 13
Enhet 12
Blankt 3
POPULISTERNA 2
Volt Sverige 2
Humandemokraterna 1
Raggarpartiet 1
SOCIALLIBERALERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se