2019-05-30 14:50:29

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

16,18%
11,99%
5,85%
7,70%
17,25%
8,87%
18,23%
10,04%
1,07%
0,78%
2,05%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 166 16,18% -45 +0,02 211 16,16%
C Centerpartiet 123 11,99% +61 +7,24 62 4,75%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 5,85% -60 -3,34 120 9,19%
KD Kristdemokraterna 79 7,70% +35 +4,33 44 3,37%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 177 17,25% -58 -0,74 235 17,99%
V Vänsterpartiet 91 8,87% -11 +1,06 102 7,81%
MP Miljöpartiet de gröna 187 18,23% -92 -3,14 279 21,36%
SD Sverigedemokraterna 103 10,04% +47 +5,75 56 4,29%
FI Feministiskt initiativ 11 1,07% -116 -8,65 127 9,72%
PP Piratpartiet 8 0,78% -43 -3,13 51 3,91%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 2,05% +2 +0,59 19 1,45%
  Giltiga röster 1026 100,00% -280   1306 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,96% -1 +0,13 11 0,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,29% -1 -0,01 4 0,30%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,58% +6 +0,58    
MED Medborgerlig Samling 3 0,29% +3 +0,29    
PV Partiet Vändpunkt 3 0,29% +3 +0,29    
ViS Vi Socialkonservativa 3 0,29% +3 +0,29    
DjuP Djurens parti 2 0,19% -7 -0,49 9 0,69%
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,10% +1 +0,10    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,10% -9 -0,67 10 0,77%
  Totalt övriga partier 21 2,05% +2 +0,59 19 1,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Volt Sverige 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se