2019-05-29 15:02:25

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

12,11%
15,84%
1,86%
9,32%
24,22%
6,52%
9,94%
16,77%
0,93%
0,31%
2,17%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 39 12,11% +21 +6,40 18 5,71%
C Centerpartiet 51 15,84% +20 +6,00 31 9,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 1,86% -15 -4,80 21 6,67%
KD Kristdemokraterna 30 9,32% +1 +0,11 29 9,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 78 24,22%   -0,54 78 24,76%
V Vänsterpartiet 21 6,52% -6 -2,05 27 8,57%
MP Miljöpartiet de gröna 32 9,94% -14 -4,67 46 14,60%
SD Sverigedemokraterna 54 16,77% +13 +3,75 41 13,02%
FI Feministiskt initiativ 3 0,93% -10 -3,20 13 4,13%
PP Piratpartiet 1 0,31% -6 -1,91 7 2,22%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 2,17% +3 +0,90 4 1,27%
  Giltiga röster 322 100,00% +7   315 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,92% -6 -1,85 9 2,77%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,31 1 0,31%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,93% +3 +0,93    
BASIP Basinkomstpartiet 1 0,31% +1 +0,31    
MED Medborgerlig Samling 1 0,31% +1 +0,31    
DjuP Djurens parti     -1 -0,32 1 0,32%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 2 0,62% -1 -0,33 3 0,95%
  Totalt övriga partier 7 2,17% +3 +0,90 4 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 1
Mjölbypartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se