2019-05-30 11:04:30

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

16,63%
12,79%
7,25%
5,54%
19,62%
5,76%
19,83%
8,32%
1,71%
1,92%
0,64%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 78 16,63% +5 +0,76 73 15,87%
C Centerpartiet 60 12,79% +32 +6,71 28 6,09%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 7,25% -12 -2,75 46 10,00%
KD Kristdemokraterna 26 5,54% +8 +1,63 18 3,91%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 92 19,62% +13 +2,44 79 17,17%
V Vänsterpartiet 27 5,76% -1 -0,33 28 6,09%
MP Miljöpartiet de gröna 93 19,83% -10 -2,56 103 22,39%
SD Sverigedemokraterna 39 8,32% +16 +3,32 23 5,00%
FI Feministiskt initiativ 8 1,71% -39 -8,51 47 10,22%
PP Piratpartiet 9 1,92% -3 -0,69 12 2,61%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,64%   -0,01 3 0,65%
  Giltiga röster 469 100,00% +9   460 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,42% -4 -0,86 6 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,42% +2 +0,42    

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 1 0,21% +1 +0,21    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,21% +1 +0,21    
MED Medborgerlig Samling 1 0,21% +1 +0,21    
DjuP Djurens parti     -1 -0,22 1 0,22%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,22 1 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,22 1 0,22%
  Totalt övriga partier 3 0,64%   -0,01 3 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se