2019-05-30 16:52:59

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

18,50%
10,29%
7,17%
6,76%
16,32%
8,32%
17,57%
12,58%
0,73%
0,83%
0,94%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 178 18,50% -25 +4,16 203 14,35%
C Centerpartiet 99 10,29% +36 +5,84 63 4,45%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 69 7,17% -83 -3,57 152 10,74%
KD Kristdemokraterna 65 6,76% +17 +3,36 48 3,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 157 16,32% -92 -1,28 249 17,60%
V Vänsterpartiet 80 8,32% +10 +3,37 70 4,95%
MP Miljöpartiet de gröna 169 17,57% -166 -6,11 335 23,67%
SD Sverigedemokraterna 121 12,58% +41 +6,92 80 5,65%
FI Feministiskt initiativ 7 0,73% -136 -9,38 143 10,11%
PP Piratpartiet 8 0,83% -50 -3,27 58 4,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,94% -5 -0,05 14 0,99%
  Giltiga röster 962 100,00% -453   1415 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,72% -5 -0,12 12 0,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% -3 -0,18 4 0,28%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,31% +3 +0,31    
DjuP Djurens parti 2 0,21% -3 -0,15 5 0,35%
PV Partiet Vändpunkt 2 0,21% +2 +0,21    
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,07 1 0,07%
KLP Klassiskt liberala partiet     -3 -0,21 3 0,21%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,10% -4 -0,25 5 0,35%
  Totalt övriga partier 9 0,94% -5 -0,05 14 0,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Mjölbypartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se