2019-05-30 10:44:05

Val till Europaparlamentet - Röster - I vallokal ej räknade röster

12,70%
10,05%
4,76%
9,52%
28,57%
4,23%
4,23%
23,28%
0,53%
1,06%
1,06%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 24 12,70% +21 +4,37 3 8,33%
C Centerpartiet 19 10,05% +14 -3,84 5 13,89%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9 4,76% +9 +4,76    
KD Kristdemokraterna 18 9,52% +18 +9,52    
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54 28,57% +41 -7,54 13 36,11%
V Vänsterpartiet 8 4,23% +4 -6,88 4 11,11%
MP Miljöpartiet de gröna 8 4,23% +3 -9,66 5 13,89%
SD Sverigedemokraterna 44 23,28% +41 +14,95 3 8,33%
FI Feministiskt initiativ 1 0,53% -1 -5,03 2 5,56%
PP Piratpartiet 2 1,06% +1 -1,72 1 2,78%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 1,06% +2 +1,06    
  Giltiga röster 189 100,00% +153   36 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka            
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 2 1,06% +2 +1,06    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019            
  Totalt övriga partier 2 1,06% +2 +1,06    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se