2019-05-29 18:23:08

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Sjöängen

29,82%
13,88%
8,23%
7,58%
13,37%
3,60%
14,40%
7,58%
0,51%
0,26%
0,77%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 67,79%
+14,53
2014: 53,26%

Röstfördelning - valdistrikt Sjöängen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 232 29,82% +87 +0,94 145 28,88%
C Centerpartiet 108 13,88% +76 +7,51 32 6,37%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 64 8,23% -11 -6,71 75 14,94%
KD Kristdemokraterna 59 7,58% +28 +1,41 31 6,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 104 13,37% +35 -0,38 69 13,75%
V Vänsterpartiet 28 3,60% +14 +0,81 14 2,79%
MP Miljöpartiet de gröna 112 14,40% +31 -1,74 81 16,14%
SD Sverigedemokraterna 59 7,58% +37 +3,20 22 4,38%
FI Feministiskt initiativ 4 0,51% -13 -2,87 17 3,39%
PP Piratpartiet 2 0,26% -12 -2,53 14 2,79%
ÖVR Övriga anmälda partier 6 0,77% +4 +0,37 2 0,40%
  Giltiga röster 778 100,00% +276   502 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,13% +1 +0,13    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,51%   -0,28 4 0,79%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 783 67,79% +277 +14,53 506 53,26%
  Antal röstberättigade 1155   +205   950  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sjöängen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,64% +5 +0,64    
ViS Vi Socialkonservativa 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti     -1 -0,20 1 0,20%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,20 1 0,20%
  Totalt övriga partier 6 0,77% +4 +0,37 2 0,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sjöängen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se