2019-05-29 18:35:59

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Glömsta

24,82%
8,35%
3,56%
8,85%
19,04%
7,13%
10,69%
14,99%
0,74%
0,98%
0,86%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 46,38%
+2,46
2014: 43,92%

Röstfördelning - valdistrikt Glömsta

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 202 24,82% +83 +2,49 119 22,33%
C Centerpartiet 68 8,35% +54 +5,73 14 2,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 29 3,56% -21 -5,82 50 9,38%
KD Kristdemokraterna 72 8,85% +50 +4,72 22 4,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 155 19,04% +63 +1,78 92 17,26%
V Vänsterpartiet 58 7,13% +25 +0,93 33 6,19%
MP Miljöpartiet de gröna 87 10,69% -3 -6,20 90 16,89%
SD Sverigedemokraterna 122 14,99% +59 +3,17 63 11,82%
FI Feministiskt initiativ 6 0,74% -21 -4,33 27 5,07%
PP Piratpartiet 8 0,98% -8 -2,02 16 3,00%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,86%   -0,45 7 1,31%
  Giltiga röster 814 100,00% +281   533 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,37% -1 -0,38 4 0,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,37% +2 +0,18 1 0,19%
VDT Valdeltagande 820 46,38% +282 +2,46 538 43,92%
  Antal röstberättigade 1768   +543   1225  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Glömsta

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,37% +3 +0,37    
PV Partiet Vändpunkt 2 0,25% +2 +0,25    
BASIP Basinkomstpartiet 1 0,12% +1 +0,12    
DD Direktdemokraterna 1 0,12% +1 +0,12    
DjuP Djurens parti     -1 -0,19 1 0,19%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,19 1 0,19%
KLP Klassiskt liberala partiet     -2 -0,38 2 0,38%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -3 -0,56 3 0,56%
  Totalt övriga partier 7 0,86%   -0,45 7 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Glömsta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se