2019-05-29 14:06:50

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Kevinge-Mörbyskogen

26,97%
12,11%
7,87%
11,74%
12,48%
3,00%
11,11%
11,61%
0,37%
1,25%
1,50%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 67,50%
+5,61
2014: 61,89%

Röstfördelning - valdistrikt Kevinge-Mörbyskogen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 216 26,97% +10 -2,21 206 29,18%
C Centerpartiet 97 12,11% +65 +7,58 32 4,53%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 63 7,87% -67 -10,55 130 18,41%
KD Kristdemokraterna 94 11,74% +46 +4,94 48 6,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 100 12,48% +43 +4,41 57 8,07%
V Vänsterpartiet 24 3,00% +3 +0,02 21 2,97%
MP Miljöpartiet de gröna 89 11,11% -21 -4,47 110 15,58%
SD Sverigedemokraterna 93 11,61% +54 +6,09 39 5,52%
FI Feministiskt initiativ 3 0,37% -33 -4,72 36 5,10%
PP Piratpartiet 10 1,25% -11 -1,73 21 2,97%
ÖVR Övriga anmälda partier 12 1,50% +6 +0,65 6 0,85%
  Giltiga röster 801 100,00% +95   706 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,74% -1 -0,24 7 0,98%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,37% +3 +0,37    
VDT Valdeltagande 810 67,50% +97 +5,61 713 61,89%
  Antal röstberättigade 1200   +48   1152  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kevinge-Mörbyskogen

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,87% +7 +0,87    
MED Medborgerlig Samling 2 0,25% +2 +0,25    
DjuP Djurens parti 1 0,12%   -0,02 1 0,14%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,12% +1 +0,12    
ViS Vi Socialkonservativa 1 0,12% +1 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -5 -0,71 5 0,71%
  Totalt övriga partier 12 1,50% +6 +0,65 6 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kevinge-Mörbyskogen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se