2019-05-27 16:59:09

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Centrum Ö

17,95%
10,13%
5,22%
15,45%
19,00%
5,64%
13,15%
10,96%
0,52%
0,94%
1,04%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,49%
+0,94
2014: 53,55%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum Ö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 172 17,95% +34 +3,37 138 14,59%
C Centerpartiet 97 10,13% +33 +3,36 64 6,77%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 50 5,22% -44 -4,72 94 9,94%
KD Kristdemokraterna 148 15,45% +44 +4,46 104 10,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 182 19,00% +2 -0,03 180 19,03%
V Vänsterpartiet 54 5,64% +9 +0,88 45 4,76%
MP Miljöpartiet de gröna 126 13,15% -31 -3,44 157 16,60%
SD Sverigedemokraterna 105 10,96% +39 +3,98 66 6,98%
FI Feministiskt initiativ 5 0,52% -55 -5,82 60 6,34%
PP Piratpartiet 9 0,94% -14 -1,49 23 2,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 1,04% -5 -0,54 15 1,59%
  Giltiga röster 958 100,00% +12   946 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,52% -5 -0,53 10 1,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,21%     2 0,21%
VDT Valdeltagande 965 54,49% +7 +0,94 958 53,55%
  Antal röstberättigade 1771   -18   1789  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum Ö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,42% +4 +0,42    
MED Medborgerlig Samling 3 0,31% +3 +0,31    
BASIP Basinkomstpartiet 1 0,10% +1 +0,10    
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti     -7 -0,74 7 0,74%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -8 -0,85 8 0,85%
  Totalt övriga partier 10 1,04% -5 -0,54 15 1,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se