2019-05-28 17:32:09

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Eskilsminne

21,95%
9,35%
4,68%
9,22%
19,74%
3,51%
10,78%
18,83%
0,26%
0,39%
1,30%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 51,74%
+1,14
2014: 50,60%

Röstfördelning - valdistrikt Eskilsminne

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 169 21,95% +43 +3,17 126 18,78%
C Centerpartiet 72 9,35% +40 +4,58 32 4,77%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 36 4,68% -31 -5,31 67 9,99%
KD Kristdemokraterna 71 9,22% +45 +5,35 26 3,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 152 19,74% +8 -1,72 144 21,46%
V Vänsterpartiet 27 3,51% +4 +0,08 23 3,43%
MP Miljöpartiet de gröna 83 10,78% -30 -6,06 113 16,84%
SD Sverigedemokraterna 145 18,83% +46 +4,08 99 14,75%
FI Feministiskt initiativ 2 0,26% -16 -2,42 18 2,68%
PP Piratpartiet 3 0,39% -16 -2,44 19 2,83%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 1,30% +6 +0,70 4 0,60%
  Giltiga röster 770 100,00% +99   671 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka     -6 -0,89 6 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,39% +3 +0,39    
VDT Valdeltagande 773 51,74% +96 +1,14 677 50,60%
  Antal röstberättigade 1494   +156   1338  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Eskilsminne

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,65% +5 +0,65    
PV Partiet Vändpunkt 2 0,26% +2 +0,26    
DD Direktdemokraterna 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti 1 0,13% +1 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,13% -1 -0,17 2 0,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -2 -0,30 2 0,30%
  Totalt övriga partier 10 1,30% +6 +0,70 4 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Eskilsminne

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se