2019-05-28 17:45:31

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Råå S

23,90%
10,87%
5,95%
12,82%
19,08%
2,05%
9,54%
14,97%
0,21%
0,10%
0,51%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 70,42%
+9,73
2014: 60,70%

Röstfördelning - valdistrikt Råå S

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 233 23,90% +44 +1,64 189 22,26%
C Centerpartiet 106 10,87% +66 +6,16 40 4,71%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58 5,95% -61 -8,07 119 14,02%
KD Kristdemokraterna 125 12,82% +58 +4,93 67 7,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 186 19,08% +75 +6,00 111 13,07%
V Vänsterpartiet 20 2,05% -8 -1,25 28 3,30%
MP Miljöpartiet de gröna 93 9,54% -51 -7,42 144 16,96%
SD Sverigedemokraterna 146 14,97% +44 +2,96 102 12,01%
FI Feministiskt initiativ 2 0,21% -27 -3,21 29 3,42%
PP Piratpartiet 1 0,10% -14 -1,66 15 1,77%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,51%   -0,08 5 0,59%
  Giltiga röster 975 100,00% +126   849 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,61% +2 +0,14 4 0,47%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,12 1 0,12%
VDT Valdeltagande 981 70,42% +127 +9,73 854 60,70%
  Antal röstberättigade 1393   -14   1407  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Råå S

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PV Partiet Vändpunkt 3 0,31% +3 +0,31    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,10% +1 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti     -4 -0,47 4 0,47%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,12 1 0,12%
  Totalt övriga partier 5 0,51%   -0,08 5 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Råå S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se