2019-05-28 16:42:04

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Laröd V

35,01%
9,81%
7,90%
13,22%
11,72%
0,95%
8,72%
11,99%
0,41%
0,00%
0,27%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 70,55%
+6,41
2014: 64,14%

Röstfördelning - valdistrikt Laröd V

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 257 35,01% +27 +0,89 230 34,12%
C Centerpartiet 72 9,81% +41 +5,21 31 4,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58 7,90% -61 -9,75 119 17,66%
KD Kristdemokraterna 97 13,22% +41 +4,91 56 8,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 86 11,72% +38 +4,59 48 7,12%
V Vänsterpartiet 7 0,95%   -0,08 7 1,04%
MP Miljöpartiet de gröna 64 8,72% -39 -6,56 103 15,28%
SD Sverigedemokraterna 88 11,99% +39 +4,72 49 7,27%
FI Feministiskt initiativ 3 0,41% -15 -2,26 18 2,67%
PP Piratpartiet     -11 -1,63 11 1,63%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,27%   -0,02 2 0,30%
  Giltiga röster 734 100,00% +60   674 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,54%   -0,05 4 0,59%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 738 70,55% +60 +6,41 678 64,14%
  Antal röstberättigade 1046   -11   1057  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Laröd V

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,27% +2 +0,27    
DjuP Djurens parti     -1 -0,15 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,15 1 0,15%
  Totalt övriga partier 2 0,27%   -0,02 2 0,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Laröd V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se