2019-05-29 12:47:42

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Bårslöv Ö

11,99%
9,54%
1,36%
7,90%
27,52%
2,18%
4,36%
33,51%
0,27%
0,82%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 45,25%
+3,54
2014: 41,71%

Röstfördelning - valdistrikt Bårslöv Ö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 44 11,99% +19 +4,30 25 7,69%
C Centerpartiet 35 9,54% +3 -0,31 32 9,85%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 1,36% -15 -4,79 20 6,15%
KD Kristdemokraterna 29 7,90% +4 +0,21 25 7,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 101 27,52% +15 +1,06 86 26,46%
V Vänsterpartiet 8 2,18% -3 -1,20 11 3,38%
MP Miljöpartiet de gröna 16 4,36% -16 -5,49 32 9,85%
SD Sverigedemokraterna 123 33,51% +42 +8,59 81 24,92%
FI Feministiskt initiativ 1 0,27% -5 -1,57 6 1,85%
PP Piratpartiet 3 0,82%   -0,11 3 0,92%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,54% -2 -0,69 4 1,23%
  Giltiga röster 367 100,00% +42   325 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 2,39% +2 +0,29 7 2,11%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 376 45,25% +44 +3,54 332 41,71%
  Antal röstberättigade 831   +35   796  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bårslöv Ö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,27% +1 +0,27    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,27% +1 +0,27    
DjuP Djurens parti     -2 -0,62 2 0,62%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -2 -0,62 2 0,62%
  Totalt övriga partier 2 0,54% -2 -0,69 4 1,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bårslöv Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se