2019-05-28 16:16:33

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Väster

21,72%
12,16%
3,26%
7,27%
23,02%
3,15%
8,69%
19,22%
0,22%
0,43%
0,87%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 56,50%
+9,65
2014: 46,85%

Röstfördelning - valdistrikt Väster

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 200 21,72% +72 +5,09 128 16,62%
C Centerpartiet 112 12,16% +58 +5,15 54 7,01%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 30 3,26% -69 -9,60 99 12,86%
KD Kristdemokraterna 67 7,27% +38 +3,51 29 3,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 212 23,02% +40 +0,68 172 22,34%
V Vänsterpartiet 29 3,15% +11 +0,81 18 2,34%
MP Miljöpartiet de gröna 80 8,69% -20 -4,30 100 12,99%
SD Sverigedemokraterna 177 19,22% +55 +3,37 122 15,84%
FI Feministiskt initiativ 2 0,22% -21 -2,77 23 2,99%
PP Piratpartiet 4 0,43% -13 -1,77 17 2,21%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,87%   -0,17 8 1,04%
  Giltiga röster 921 100,00% +151   770 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,97% -2 -0,44 11 1,41%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 930 56,50% +148 +9,65 782 46,85%
  Antal röstberättigade 1646   -23   1669  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Väster

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,54% +5 +0,54    
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -6 -0,78 6 0,78%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,11%   -0,02 1 0,13%
  Totalt övriga partier 8 0,87%   -0,17 8 1,04%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Väster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Nordiska motståndsrörelsen 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se