2019-05-29 14:53:18

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Valinge-Stamnared

13,99%
26,61%
1,38%
13,07%
14,45%
3,90%
5,28%
19,50%
0,00%
0,69%
1,15%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 57,68%
+9,74
2014: 47,95%

Röstfördelning - valdistrikt Valinge-Stamnared

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 61 13,99% +34 +6,25 27 7,74%
C Centerpartiet 116 26,61% -9 -9,21 125 35,82%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 1,38% -11 -3,49 17 4,87%
KD Kristdemokraterna 57 13,07% +37 +7,34 20 5,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 63 14,45% +8 -1,31 55 15,76%
V Vänsterpartiet 17 3,90% +5 +0,46 12 3,44%
MP Miljöpartiet de gröna 23 5,28% -13 -5,04 36 10,32%
SD Sverigedemokraterna 85 19,50% +43 +7,46 42 12,03%
FI Feministiskt initiativ     -7 -2,01 7 2,01%
PP Piratpartiet 3 0,69% -4 -1,32 7 2,01%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 1,15% +4 +0,86 1 0,29%
  Giltiga röster 436 100,00% +87   349 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 1,58% -6 -2,01 13 3,59%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 443 57,68% +81 +9,74 362 47,95%
  Antal röstberättigade 768   +13   755  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Valinge-Stamnared

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Det nya partiet 3 0,69% +3 +0,69    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,23% +1 +0,23    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,23% +1 +0,23    
DjuP Djurens parti     -1 -0,29 1 0,29%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019            
  Totalt övriga partier 5 1,15% +4 +0,86 1 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Valinge-Stamnared

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se