2019-05-29 16:40:36

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Värö

16,49%
15,33%
3,81%
11,84%
17,23%
4,33%
5,71%
23,89%
0,63%
0,21%
0,53%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 52,30%
+9,26
2014: 43,05%

Röstfördelning - valdistrikt Värö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 156 16,49% +58 +3,10 98 13,39%
C Centerpartiet 145 15,33% +34 +0,16 111 15,16%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 36 3,81% -21 -3,98 57 7,79%
KD Kristdemokraterna 112 11,84% +60 +4,74 52 7,10%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 163 17,23% +21 -2,17 142 19,40%
V Vänsterpartiet 41 4,33% +2 -0,99 39 5,33%
MP Miljöpartiet de gröna 54 5,71% -28 -5,49 82 11,20%
SD Sverigedemokraterna 226 23,89% +126 +10,23 100 13,66%
FI Feministiskt initiativ 6 0,63% -32 -4,56 38 5,19%
PP Piratpartiet 2 0,21% -6 -0,88 8 1,09%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,53%   -0,15 5 0,68%
  Giltiga röster 946 100,00% +214   732 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,84% -1 -0,37 9 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,27 2 0,27%
VDT Valdeltagande 954 52,30% +211 +9,26 743 43,05%
  Antal röstberättigade 1824   +98   1726  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Värö

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,21% +2 +0,21    
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti 1 0,11% +1 +0,11    
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -5 -0,68 5 0,68%
  Totalt övriga partier 5 0,53%   -0,15 5 0,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Värö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se