2019-05-28 16:42:45

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

19,49%
7,86%
4,54%
10,96%
27,24%
4,76%
10,19%
13,40%
0,66%
0,33%
0,55%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 53,64%
+4,61
2014: 49,04%

Röstfördelning - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 176 19,49% +47 +4,30 129 15,19%
C Centerpartiet 71 7,86% +35 +3,62 36 4,24%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 41 4,54% -63 -7,71 104 12,25%
KD Kristdemokraterna 99 10,96% +68 +7,31 31 3,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 246 27,24% +1 -1,61 245 28,86%
V Vänsterpartiet 43 4,76% +6 +0,40 37 4,36%
MP Miljöpartiet de gröna 92 10,19% -49 -6,42 141 16,61%
SD Sverigedemokraterna 121 13,40% +44 +4,33 77 9,07%
FI Feministiskt initiativ 6 0,66% -25 -2,99 31 3,65%
PP Piratpartiet 3 0,33% -10 -1,20 13 1,53%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,55%   -0,04 5 0,59%
  Giltiga röster 903 100,00% +54   849 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,22% +2 +0,22    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,88% -6 -0,74 14 1,62%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,23 2 0,23%
VDT Valdeltagande 913 53,64% +48 +4,61 865 49,04%
  Antal röstberättigade 1702   -62   1764  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,22% +2 +0,22    
MED Medborgerlig Samling 2 0,22% +2 +0,22    
DjuP Djurens parti 1 0,11% +1 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -4 -0,47 4 0,47%
  Totalt övriga partier 5 0,55%   -0,04 5 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se