2019-05-28 15:47:48

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

18,41%
10,10%
3,07%
13,43%
21,10%
4,99%
13,04%
15,09%
0,38%
0,13%
0,26%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 66,11%
+8,47
2014: 57,63%

Röstfördelning - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 144 18,41% +48 +3,74 96 14,68%
C Centerpartiet 79 10,10% +29 +2,46 50 7,65%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 24 3,07% -42 -7,02 66 10,09%
KD Kristdemokraterna 105 13,43% +45 +4,25 60 9,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 165 21,10% +24 -0,46 141 21,56%
V Vänsterpartiet 39 4,99% -4 -1,59 43 6,57%
MP Miljöpartiet de gröna 102 13,04% -3 -3,01 105 16,06%
SD Sverigedemokraterna 118 15,09% +70 +7,75 48 7,34%
FI Feministiskt initiativ 3 0,38% -25 -3,90 28 4,28%
PP Piratpartiet 1 0,13% -14 -2,17 15 2,29%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,26%   -0,05 2 0,31%
  Giltiga röster 782 100,00% +128   654 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,51% +1 +0,05 3 0,46%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 786 66,11% +129 +8,47 657 57,63%
  Antal röstberättigade 1189   +49   1140  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,13% +1 +0,13    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti     -1 -0,15 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,15 1 0,15%
  Totalt övriga partier 2 0,26%   -0,05 2 0,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Källsby-Sävelycke-Timmervik

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se