2019-05-30 09:26:02

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Skepplanda östra

11,48%
9,50%
2,11%
10,95%
22,43%
6,46%
9,37%
25,73%
0,26%
0,26%
1,45%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 50,26%
+5,61
2014: 44,65%

Röstfördelning - valdistrikt Skepplanda östra

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 87 11,48% +42 +4,89 45 6,59%
C Centerpartiet 72 9,50% +13 +0,86 59 8,64%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 16 2,11% -33 -5,06 49 7,17%
KD Kristdemokraterna 83 10,95% +40 +4,65 43 6,30%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 170 22,43% -9 -3,78 179 26,21%
V Vänsterpartiet 49 6,46% -9 -2,03 58 8,49%
MP Miljöpartiet de gröna 71 9,37% -6 -1,91 77 11,27%
SD Sverigedemokraterna 195 25,73% +73 +7,86 122 17,86%
FI Feministiskt initiativ 2 0,26% -22 -3,25 24 3,51%
PP Piratpartiet 2 0,26% -21 -3,10 23 3,37%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,45% +7 +0,87 4 0,59%
  Giltiga röster 758 100,00% +75   683 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,26% +2 +0,26    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,52% -4 -0,63 8 1,15%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13% -1 -0,16 2 0,29%
VDT Valdeltagande 765 50,26% +72 +5,61 693 44,65%
  Antal röstberättigade 1522   -30   1552  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Skepplanda östra

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,53% +4 +0,53    
DjuP Djurens parti 3 0,40% +3 +0,40    
DD Direktdemokraterna 2 0,26% +2 +0,26    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13% +1 +0,13    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,13% +1 +0,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -4 -0,59 4 0,59%
  Totalt övriga partier 11 1,45% +7 +0,87 4 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Skepplanda östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se