2019-05-30 09:29:56

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Algutstorp-Landa

10,42%
19,43%
3,18%
9,36%
23,85%
4,06%
9,54%
18,02%
0,71%
0,71%
0,71%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 54,98%
+5,03
2014: 49,94%

Röstfördelning - valdistrikt Algutstorp-Landa

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 59 10,42% +26 +2,87 33 7,55%
C Centerpartiet 110 19,43% +43 +4,10 67 15,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 18 3,18% -10 -3,23 28 6,41%
KD Kristdemokraterna 53 9,36% +5 -1,62 48 10,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 135 23,85% +21 -2,24 114 26,09%
V Vänsterpartiet 23 4,06% +9 +0,86 14 3,20%
MP Miljöpartiet de gröna 54 9,54% -10 -5,10 64 14,65%
SD Sverigedemokraterna 102 18,02% +50 +6,12 52 11,90%
FI Feministiskt initiativ 4 0,71% -7 -1,81 11 2,52%
PP Piratpartiet 4 0,71% -1 -0,44 5 1,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,71% +3 +0,48 1 0,23%
  Giltiga röster 566 100,00% +129   437 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,53% -3 -0,83 6 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 569 54,98% +126 +5,03 443 49,94%
  Antal röstberättigade 1035   +148   887  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Algutstorp-Landa

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 3 0,53% +3 +0,53    
MED Medborgerlig Samling 1 0,18% +1 +0,18    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,23 1 0,23%
  Totalt övriga partier 4 0,71% +3 +0,48 1 0,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Algutstorp-Landa

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se