2019-05-29 20:57:54

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Kullings-Skövde 2

10,82%
13,17%
2,51%
8,46%
30,25%
8,93%
8,15%
15,20%
0,31%
0,78%
1,41%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 43,97%
+4,73
2014: 39,24%

Röstfördelning - valdistrikt Kullings-Skövde 2

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 69 10,82% +7 -0,20 62 11,01%
C Centerpartiet 84 13,17% +27 +3,04 57 10,12%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 16 2,51% -14 -2,82 30 5,33%
KD Kristdemokraterna 54 8,46% +4 -0,42 50 8,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 193 30,25% +10 -2,25 183 32,50%
V Vänsterpartiet 57 8,93% +28 +3,78 29 5,15%
MP Miljöpartiet de gröna 52 8,15% -2 -1,44 54 9,59%
SD Sverigedemokraterna 97 15,20% +30 +3,30 67 11,90%
FI Feministiskt initiativ 2 0,31% -15 -2,71 17 3,02%
PP Piratpartiet 5 0,78% -8 -1,53 13 2,31%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 1,41% +8 +1,23 1 0,18%
  Giltiga röster 638 100,00% +75   563 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,62% -2 -0,43 6 1,05%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 642 43,97% +73 +4,73 569 39,24%
  Antal röstberättigade 1460   +10   1450  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kullings-Skövde 2

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,31% +2 +0,31    
DjuP Djurens parti 2 0,31% +1 +0,14 1 0,18%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,31% +2 +0,31    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,16% +1 +0,16    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,16% +1 +0,16    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,16% +1 +0,16    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019            
  Totalt övriga partier 9 1,41% +8 +1,23 1 0,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kullings-Skövde 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se