2019-05-27 19:30:47

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Komarken S-Grinden

25,12%
9,81%
4,67%
12,38%
22,90%
3,86%
10,75%
9,00%
0,70%
0,58%
0,23%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 68,06%
+7,18
2014: 60,88%

Röstfördelning - valdistrikt Komarken S-Grinden

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 215 25,12% +104 +10,66 111 14,45%
C Centerpartiet 84 9,81% +44 +4,60 40 5,21%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 40 4,67% -79 -10,82 119 15,49%
KD Kristdemokraterna 106 12,38% +23 +1,58 83 10,81%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 196 22,90% +33 +1,67 163 21,22%
V Vänsterpartiet 33 3,86% +7 +0,47 26 3,39%
MP Miljöpartiet de gröna 92 10,75% -41 -6,57 133 17,32%
SD Sverigedemokraterna 77 9,00% +23 +1,96 54 7,03%
FI Feministiskt initiativ 6 0,70% -23 -3,08 29 3,78%
PP Piratpartiet 5 0,58% -5 -0,72 10 1,30%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,23% +2 +0,23    
  Giltiga röster 856 100,00% +88   768 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,92% -1 -0,23 9 1,16%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12%   -0,01 1 0,13%
VDT Valdeltagande 865 68,06% +87 +7,18 778 60,88%
  Antal röstberättigade 1271   -7   1278  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Komarken S-Grinden

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,12% +1 +0,12    
MED Medborgerlig Samling 1 0,12% +1 +0,12    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019            
  Totalt övriga partier 2 0,23% +2 +0,23    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Komarken S-Grinden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se