2019-05-28 10:51:12

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Lysekil Slätten

12,78%
6,46%
4,07%
8,85%
28,23%
6,60%
11,38%
19,38%
0,28%
0,00%
1,97%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 57,67%
+13,60
2014: 44,07%

Röstfördelning - valdistrikt Lysekil Slätten

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 91 12,78% +40 +3,93 51 8,85%
C Centerpartiet 46 6,46% +20 +1,95 26 4,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 29 4,07% -30 -6,17 59 10,24%
KD Kristdemokraterna 63 8,85% +36 +4,16 27 4,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 201 28,23% +14 -4,23 187 32,47%
V Vänsterpartiet 47 6,60% +15 +1,05 32 5,56%
MP Miljöpartiet de gröna 81 11,38% -2 -3,03 83 14,41%
SD Sverigedemokraterna 138 19,38% +60 +5,84 78 13,54%
FI Feministiskt initiativ 2 0,28% -25 -4,41 27 4,69%
PP Piratpartiet     -4 -0,69 4 0,69%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,97% +12 +1,62 2 0,35%
  Giltiga röster 712 100,00% +136   576 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,84% -1 -0,37 7 1,20%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 718 57,67% +135 +13,60 583 44,07%
  Antal röstberättigade 1245   -78   1323  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lysekil Slätten

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,70% +5 +0,70    
DjuP Djurens parti 2 0,28%   -0,07 2 0,35%
MED Medborgerlig Samling 2 0,28% +2 +0,28    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,28% +2 +0,28    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,14% +1 +0,14    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,14% +1 +0,14    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,14% +1 +0,14    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019            
  Totalt övriga partier 14 1,97% +12 +1,62 2 0,35%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lysekil Slätten

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se