2019-05-28 11:44:09

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Lockerud-Ekudden

18,48%
8,70%
3,70%
9,57%
29,89%
5,33%
10,87%
12,72%
0,22%
0,43%
0,11%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 55,54%
+6,79
2014: 48,74%

Röstfördelning - valdistrikt Lockerud-Ekudden

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 170 18,48% +59 +4,32 111 14,16%
C Centerpartiet 80 8,70% +34 +2,83 46 5,87%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 34 3,70% -31 -4,60 65 8,29%
KD Kristdemokraterna 88 9,57% +25 +1,53 63 8,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 275 29,89% +29 -1,49 246 31,38%
V Vänsterpartiet 49 5,33% -3 -1,31 52 6,63%
MP Miljöpartiet de gröna 100 10,87% -6 -2,65 106 13,52%
SD Sverigedemokraterna 117 12,72% +51 +4,30 66 8,42%
FI Feministiskt initiativ 2 0,22% -13 -1,70 15 1,91%
PP Piratpartiet 4 0,43% -5 -0,71 9 1,15%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,11% -4 -0,53 5 0,64%
  Giltiga röster 920 100,00% +136   784 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,17%   -0,21 11 1,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,75% +7 +0,75    
VDT Valdeltagande 938 55,54% +143 +6,79 795 48,74%
  Antal röstberättigade 1689   +58   1631  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lockerud-Ekudden

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,11% -1 -0,15 2 0,26%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -3 -0,38 3 0,38%
  Totalt övriga partier 1 0,11% -4 -0,53 5 0,64%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lockerud-Ekudden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se