2019-05-28 12:44:56

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Lännäs-Vinön

18,71%
10,46%
3,22%
13,08%
17,91%
5,63%
8,85%
20,52%
1,01%
0,20%
0,40%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 61,05%
+9,32
2014: 51,73%

Röstfördelning - valdistrikt Lännäs-Vinön

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 93 18,71% +36 +4,98 57 13,73%
C Centerpartiet 52 10,46% +8 -0,14 44 10,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 16 3,22% -18 -4,97 34 8,19%
KD Kristdemokraterna 65 13,08% +20 +2,24 45 10,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 89 17,91% +7 -1,85 82 19,76%
V Vänsterpartiet 28 5,63% -1 -1,35 29 6,99%
MP Miljöpartiet de gröna 44 8,85% -2 -2,23 46 11,08%
SD Sverigedemokraterna 102 20,52% +50 +7,99 52 12,53%
FI Feministiskt initiativ 5 1,01% -14 -3,57 19 4,58%
PP Piratpartiet 1 0,20% -4 -1,00 5 1,20%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,40%   -0,08 2 0,48%
  Giltiga röster 497 100,00% +82   415 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,20% +1 +0,20    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,40% -1 -0,32 3 0,72%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,24 1 0,24%
VDT Valdeltagande 500 61,05% +81 +9,32 419 51,73%
  Antal röstberättigade 819   +9   810  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lännäs-Vinön

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
PV Partiet Vändpunkt 1 0,20% +1 +0,20    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,20% +1 +0,20    
DjuP Djurens parti     -1 -0,24 1 0,24%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -1 -0,24 1 0,24%
  Totalt övriga partier 2 0,40%   -0,08 2 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lännäs-Vinön

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se