2019-05-27 15:38:59

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

14,76%
17,20%
3,11%
7,88%
22,75%
4,44%
12,21%
15,65%
0,44%
0,67%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 57,89%
+5,84
2014: 52,05%

Röstfördelning - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 133 14,76% +43 +3,41 90 11,35%
C Centerpartiet 155 17,20% +55 +4,59 100 12,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 28 3,11% -37 -5,09 65 8,20%
KD Kristdemokraterna 71 7,88% +5 -0,44 66 8,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 205 22,75% +36 +1,44 169 21,31%
V Vänsterpartiet 40 4,44% -3 -0,98 43 5,42%
MP Miljöpartiet de gröna 110 12,21% -20 -4,18 130 16,39%
SD Sverigedemokraterna 141 15,65% +63 +5,81 78 9,84%
FI Feministiskt initiativ 4 0,44% -26 -3,34 30 3,78%
PP Piratpartiet 6 0,67% -8 -1,10 14 1,77%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,89%   -0,12 8 1,01%
  Giltiga röster 901 100,00% +108   793 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,88% +3 +0,25 5 0,63%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 910 57,89% +111 +5,84 799 52,05%
  Antal röstberättigade 1572   +37   1535  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,33% +3 +0,33    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,22% +2 +0,22    
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
PV Partiet Vändpunkt 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 1 0,11% -6 -0,77 7 0,88%
  Totalt övriga partier 8 0,89%   -0,12 8 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se