2019-05-29 09:53:38

Val till Europaparlamentet - Röster - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

15,10%
7,37%
4,16%
8,09%
31,27%
5,59%
10,94%
15,93%
0,24%
0,71%
0,59%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 55,61%
+10,84
2014: 44,77%

Röstfördelning - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 127 15,10% +67 +6,11 60 9,00%
C Centerpartiet 62 7,37% +28 +2,27 34 5,10%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 35 4,16% -34 -6,18 69 10,34%
KD Kristdemokraterna 68 8,09% +28 +2,09 40 6,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 263 31,27% +50 -0,66 213 31,93%
V Vänsterpartiet 47 5,59% +12 +0,34 35 5,25%
MP Miljöpartiet de gröna 92 10,94% -22 -6,15 114 17,09%
SD Sverigedemokraterna 134 15,93% +74 +6,94 60 9,00%
FI Feministiskt initiativ 2 0,24% -24 -3,66 26 3,90%
PP Piratpartiet 6 0,71% -5 -0,94 11 1,65%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,59%   -0,16 5 0,75%
  Giltiga röster 841 100,00% +174   667 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,06% +6 +0,61 3 0,45%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,23%   -0,06 2 0,30%
VDT Valdeltagande 852 55,61% +180 +10,84 672 44,77%
  Antal röstberättigade 1532   +31   1501  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,36% +3 +0,36    
MED Medborgerlig Samling 2 0,24% +2 +0,24    
DjuP Djurens parti     -2 -0,30 2 0,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019     -3 -0,45 3 0,45%
  Totalt övriga partier 5 0,59%   -0,16 5 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se