Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

2011-05-18 14:04:26

Omval till kommunfullmäktige i Örebro - Valda

Mandatfördelning

Förk. Parti Mandat 2011 +/- Mandat 2006
M Moderata Samlingspartiet 14 +1 13
C Centerpartiet 2 -2 4
FP Folkpartiet liberalerna 5 -3 8
KD Kristdemokraterna 4 -2 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28 +3 25
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 4   4
SD Sverigedemokraterna 4 +3 1
Totalt 65   65

Mandatfördelning per kommunvalkrets

Område M C FP KD S V MP SD TOT
3   1 1 8 1 1 1 16
3 1 1 1 8 1 1 1 17
4   2 1 6 1 1 1 16
4 1 1 1 6 1 1 1 16
Örebro 14 2 5 4 28 4 4 4 65

Ledamöter

2014-11-17 06:49:02

Parti Ledamot Valkrets
MNamnet gallratÖrebro Nordvästra
MNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MNamnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallratÖrebro Nordöstra
MNamnet gallratÖrebro Nordvästra
MNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MNamnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallratÖrebro Nordöstra
MNamnet gallratÖrebro Nordvästra
MNamnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallratÖrebro Nordöstra
CNamnet gallratÖrebro Nordöstra
CNamnet gallratÖrebro Sydöstra
FPNamnet gallratÖrebro Nordvästra
FPNamnet gallratÖrebro Sydöstra
FPNamnet gallratÖrebro Nordöstra
FPNamnet gallratÖrebro Sydvästra
FPNamnet gallratÖrebro Sydvästra
KDNamnet gallratÖrebro Nordvästra
KDNamnet gallratÖrebro Nordöstra
KDNamnet gallratÖrebro Sydvästra
KDNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallratÖrebro Nordöstra
VNamnet gallratÖrebro Sydvästra
VNamnet gallratÖrebro Nordöstra
VNamnet gallratÖrebro Nordvästra
VNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MPNamnet gallratÖrebro Sydöstra
MPNamnet gallratÖrebro Nordvästra
MPNamnet gallratÖrebro Sydvästra
MPNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SDNamnet gallratÖrebro Nordöstra
SDNamnet gallratÖrebro Sydöstra
SDNamnet gallratÖrebro Sydvästra
SDNamnet gallratÖrebro Nordvästra

Avgångna ledamöter

2014-11-17 06:49:05

Parti Ledamot Avgångsdatum Ersatt av Valkrets
MNamnet gallrat2011–09–21Namnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallrat2013–11–13Namnet gallratÖrebro Nordöstra
MNamnet gallrat2011–01–04Namnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallrat2012–08–07Namnet gallratÖrebro Sydvästra
MNamnet gallrat2012–02–08Namnet gallratÖrebro Nordvästra
MNamnet gallrat2014–06–05Namnet gallratÖrebro Nordvästra
FPNamnet gallrat2011–08–18Namnet gallratÖrebro Sydöstra
FPNamnet gallrat2011–09–21Namnet gallratÖrebro Nordvästra
FPNamnet gallrat2011–08–18Namnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallrat2014–03–21Namnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallrat2012–10–09Namnet gallratÖrebro Nordvästra
SNamnet gallrat2012–08–07Namnet gallratÖrebro Nordöstra
SNamnet gallrat2014–06–05Namnet gallratÖrebro Sydvästra
SNamnet gallrat2013–07–18Namnet gallratÖrebro Nordöstra
VNamnet gallrat2013–01–02Namnet gallratÖrebro Sydöstra
VNamnet gallrat2013–01–02Namnet gallratÖrebro Sydvästra
VNamnet gallrat2013–03–06Namnet gallratÖrebro Sydöstra
VNamnet gallrat2011–01–04Namnet gallratÖrebro Sydöstra
MPNamnet gallrat2013–02–12Namnet gallratÖrebro Nordvästra

http://www.val.se