Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

2011-05-18 14:04:26

Omval till kommunfullmäktige i Örebro - Röster - Örebro Nordöstra

Samtliga 24 valdistrikt räknade

20,31%
5,47%
6,41%
6,36%
47,20%
4,27%
4,31%
5,60%
0,07%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2011: 63,35%
-17,07
2006: 80,42%

Röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3521 20,31% -389 +1,53 3910 18,78%
C Centerpartiet 948 5,47% -552 -1,74 1500 7,20%
FP Folkpartiet liberalerna 1112 6,41% -1226 -4,82 2338 11,23%
KD Kristdemokraterna 1102 6,36% -763 -2,60 1865 8,96%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8182 47,20% +211 +8,91 7971 38,29%
V Vänsterpartiet 741 4,27% -537 -1,86 1278 6,14%
MP Miljöpartiet de gröna 747 4,31% -291 -0,68 1038 4,99%
SD Sverigedemokraterna 970 5,60% +126 +1,54 844 4,05%
ÖVR Övriga partier 12 0,07% -63 -0,29 75 0,36%
  Giltiga röster 17335 100,00% -3484   20819 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 154 0,88% -313 -1,31 467 2,19%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,13% +18 +0,11 5 0,02%
VDT Valdeltagande 17512 63,35% -3779 -17,07 21291 80,42%
  Antal röstberättigade 27645   +1169   26476  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,30% 10,99% 6,55% 4,86% 39,11% 2,85% 5,71% 7,61%   0,73% 0,10% 67,28%
20,27% 2,42% 5,75% 6,51% 42,51% 7,87% 6,81% 7,87%   0,90%   54,81%
12,11% 37,98% 3,49% 3,30% 30,64% 3,85% 2,20% 6,24% 0,18% 0,55%   65,47%
23,38% 12,14% 5,17% 5,87% 37,41% 4,68% 5,87% 5,47%   1,57%   66,17%
19,88% 3,76% 8,59% 6,12% 46,94% 4,59% 4,12% 6,00%   1,27% 0,23% 66,33%
13,20% 2,33% 6,06% 7,92% 54,04% 8,07% 3,11% 4,97% 0,31% 0,62%   55,10%
24,82% 6,35% 7,39% 8,71% 41,36% 1,62% 3,69% 5,91% 0,15% 0,59%   74,67%
23,12% 5,78% 7,66% 6,66% 44,10% 2,76% 4,40% 5,53%   0,37% 0,25% 69,41%
30,14% 1,63% 6,62% 5,91% 38,09% 6,92% 6,52% 4,07% 0,10% 0,91% 0,20% 54,77%
27,37% 2,85% 6,36% 9,99% 40,08% 4,54% 4,28% 4,41% 0,13% 1,28% 0,13% 58,75%
28,80% 4,33% 8,16% 5,56% 42,03% 3,09% 3,58% 4,45%   1,46%   71,02%
25,19% 12,73% 6,49% 4,16% 37,40% 4,94% 3,38% 5,71%   1,03%   62,74%
31,77% 4,89% 7,86% 8,71% 36,56% 2,23% 3,72% 4,25%   1,05% 0,11% 74,49%
20,52% 2,99% 5,43% 7,07% 50,27% 4,21% 3,80% 5,71%   0,54%   66,43%
22,24% 3,28% 8,21% 7,01% 45,37% 2,54% 3,88% 7,46%   1,90%   65,74%
10,89% 2,01% 4,19% 7,04% 61,81% 3,85% 4,52% 5,70%     0,17% 66,37%
18,14% 1,86% 7,08% 5,34% 53,79% 4,35% 3,11% 6,21% 0,12% 1,22% 0,37% 66,56%
27,81% 10,94% 8,13% 2,19% 31,56% 5,94% 8,44% 4,38% 0,63% 2,73% 0,30% 64,83%
27,74% 3,19% 10,10% 6,27% 37,62% 5,10% 6,06% 3,83% 0,11% 0,63%   69,28%
14,85% 2,25% 9,27% 6,30% 51,67% 5,76% 4,68% 5,22%   0,71% 0,36% 60,09%
2,62% 1,08% 0,46% 4,93% 78,58% 1,54% 2,31% 8,47%   0,61% 0,15% 52,66%
5,56% 0,63% 1,59% 5,87% 73,49% 2,86% 2,22% 7,62% 0,16%   0,47% 51,26%
3,47% 0,97% 1,81% 5,42% 78,19% 4,44% 2,08% 3,47% 0,14%     52,02%
20,83% 11,11% 8,33% 10,42% 40,28% 3,47% 1,39% 4,17%   0,68% 0,68%  
Örebro Nordöstra 20,31% 5,47% 6,41% 6,36% 47,20% 4,27% 4,31% 5,60% 0,07% 0,88% 0,13% 63,35%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
  Seni 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -45 -0,22 45 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 11 0,06% -19 -0,08 30 0,14%
  Totalt övriga partier 12 0,07% -63 -0,29 75 0,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Örebro Nordöstra

Handskriven beteckning Antal
2011

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se