Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2011

2011-05-19 19:06:04

Omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Härryda

Samtliga 20 valdistrikt räknade

30,21%
4,56%
9,12%
3,75%
26,16%
3,89%
7,33%
5,06%
2,81%
6,54%
0,56%
M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR
Valdeltagande
2011: 48,18%
-34,44
2006: 82,62%

Röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3686 30,21% -1604 +2,30 5290 27,91%
C Centerpartiet 556 4,56% -618 -1,64 1174 6,19%
FP Folkpartiet liberalerna 1113 9,12% -1095 -2,53 2208 11,65%
KD Kristdemokraterna 458 3,75% -908 -3,45 1366 7,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3192 26,16% -2504 -3,90 5696 30,05%
V Vänsterpartiet 475 3,89% -516 -1,34 991 5,23%
MP Miljöpartiet de gröna 895 7,33% -127 +1,94 1022 5,39%
SD Sverigedemokraterna 618 5,06% +126 +2,47 492 2,60%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 343 2,81% -194 -0,02 537 2,83%
VÄV Vägvalet 798 6,54% +798 +6,54    
ÖVR Övriga partier 68 0,56% -108 -0,37 176 0,93%
  Giltiga röster 12202 100,00% -6750   18952 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 64 0,52% -386 -1,80 450 2,32%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -9 -0,03 13 0,07%
VDT Valdeltagande 12270 48,18% -7145 -34,44 19415 82,62%
  Antal röstberättigade 25469   +1969   23500  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Härryda

Område M C FP KD S V MP SD SPVG VÄV ÖVR BLANK OG VDT
31,78% 4,29% 10,70% 4,18% 24,27% 3,51% 7,98% 4,15% 2,94% 5,67% 0,53% 0,45% 0,03% 51,89%
31,74% 5,94% 11,87% 4,52% 19,48% 4,65% 8,52% 2,71% 2,84% 7,10% 0,65% 0,64%   54,78%
12,89% 2,36% 7,44% 2,72% 41,74% 4,90% 8,17% 8,89% 5,08% 4,17% 1,63% 0,18%   34,76%
26,38% 3,31% 8,34% 5,03% 30,80% 5,03% 8,34% 4,42% 2,82% 4,91% 0,61% 0,49%   52,77%
37,71% 5,04% 12,92% 4,20% 20,38% 3,15% 6,83% 2,00% 2,42% 5,25% 0,11% 0,52%   62,43%
31,70% 4,64% 10,82% 5,41% 23,97% 2,84% 7,35% 4,25% 3,61% 5,03% 0,39% 0,26%   50,78%
38,28% 5,10% 12,18% 5,10% 17,63% 3,13% 7,31% 3,25% 1,86% 5,34% 0,81% 0,58%   59,67%
33,16% 2,72% 8,84% 3,74% 24,32% 3,06% 8,84% 6,12% 3,23% 5,44% 0,51% 0,68%   44,92%
34,48% 4,09% 11,10% 2,59% 22,20% 1,72% 9,05% 3,77% 2,80% 8,08% 0,11% 0,11% 0,21% 47,16%
34,27% 4,20% 11,19% 2,80% 26,57% 4,90% 6,99% 5,59% 2,10% 1,40%   1,38%    
28,48% 4,85% 7,38% 3,29% 28,23% 4,32% 6,62% 6,07% 2,67% 7,50% 0,58% 0,60% 0,03% 44,67%
33,26% 3,58% 9,89% 4,21% 15,16% 5,26% 9,26% 9,05% 2,74% 6,53% 1,05% 0,42% 0,21% 44,84%
28,01% 7,69% 9,27% 3,35% 23,47% 4,34% 6,71% 4,14% 3,75% 8,28% 0,99% 0,39%   43,69%
27,26% 6,77% 4,70% 2,26% 35,90% 5,83% 5,64% 2,63% 1,13% 7,14% 0,75% 0,75%   46,25%
22,29% 5,23% 4,84% 2,13% 28,10% 3,88% 7,56% 12,02% 3,29% 10,08% 0,58% 0,19%   37,68%
25,90% 5,94% 4,50% 2,52% 31,29% 5,04% 6,83% 5,58% 1,80% 10,25% 0,36% 0,89%   38,66%
23,64% 2,55% 9,45% 2,91% 36,18% 4,00% 4,55% 5,45% 3,45% 7,27% 0,55% 0,54%   40,81%
34,72% 3,12% 10,39% 5,19% 20,33% 2,97% 8,31% 4,30% 2,97% 7,27% 0,45% 0,74% 0,15% 48,96%
36,34% 2,91% 10,12% 3,19% 26,35% 2,50% 4,99% 4,99% 2,36% 5,96% 0,28% 0,55%   56,25%
30,54% 4,11% 5,18% 3,57% 30,54% 3,57% 5,18% 7,86% 3,04% 6,25% 0,18% 0,88%   38,15%
20,62% 7,31% 4,38% 3,25% 36,36% 5,52% 7,14% 6,17% 2,44% 6,17% 0,65% 0,65%   45,32%
25,71% 5,71% 8,57% 2,86% 18,10% 10,48% 9,52% 4,76% 1,90% 10,48% 1,90%      
Härryda 30,21% 4,56% 9,12% 3,75% 26,16% 3,89% 7,33% 5,06% 2,81% 6,54% 0,56% 0,52% 0,03% 48,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2011
Andel
2011
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 39 0,32% +39 +0,32    
K Kommunistiska Partiet 11 0,09% -28 -0,12 39 0,21%
FI Feministiskt initiativ 5 0,04% +5 +0,04    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4 0,03% +1 +0,02 3 0,02%
SVP Svenskarnas parti 1 0,01% +1 +0,01    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -100 -0,53 100 0,53%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 8 0,07% -26 -0,12 34 0,18%
  Totalt övriga partier 68 0,56% -108 -0,37 176 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härryda

Handskriven beteckning Antal
2011

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se